Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

8 rad, jak se učit anglický jazyk

  • Nová slovíčka se vždy učte nahlas. Zkoušejte z nich hned vytvářet jednoduché věty. Většina lidí si věty pamatuje lépe než slova.

  • Gramatika je cesta do nového světa. Propojí jednotlivá slova a dodá jim nový význam. Učebnice gramatiky by měla být souborem map, které je potřeba před cestou prostudovat. Někdy je to mravenčí práce, ale bez ní nikam nedojedete.

  • Důležité je opakovat již naučenou látku. Opakovat můžete i v duchu (například v metru). Pro zautomatizování angličtiny pomáhá např. popisovat si v duchu situaci, ve které se právě nacházíte. Dalším trikem je pravidelně si anglicky přeříkat zážitky předešlého dne.
  • Učit se jazyk je zábava. Zpívejte si anglické písničky, učte se dětské říkanky, prohlížejte si anglicky psané časopisy.
  • Nebojte se chyb! Záleží přece především na tom, zda se vám daří vyjádřit vaše myšlenky. Posluchač se také soustředí na obsah.
  • Nevzdávejte to! Každého občas přepadne pocit marnosti.

Důležité je mluvit. Důležité je poslouchat. Důležité je číst.

Citát z filmu My Fair Lady. Profesor Henry Higgins promlouvá k Líze Doolittlové:

"I know your head aches. I know you´re tired. I know your nerves are as raw as meat in a butcher´s window. But think what you´re trying to accomplish. Think what you´re dealing with. The majesty and grandeur of the English language, it´s the greatest possession we have. The nobles thoughts that ever flowed through the hearts of men are contained in its extraordinary, imaginative and musical mixtures off sound."

Překlad:

„Vím, že vás bolí hlava. Vím, že jste unavená. Vím, že vaše nervy jsou napjaté k prasknutí. Ale myslete na to, čeho chcete dosáhnout. Pomýšlejte na to, čím se zabýváte. Majestát a ušlechtilost anglického jazyka, to je ten nejvzácnější majetek, který máme. Nejvznešenější myšlenky, které kdy procházely srdcí lidí, jsou obsaženy v této pozoruhodné, obrazotvorné a melodické směsi zvuků.“

 

zdroj: http://www.kurzanglictiny.eu/8-rad-jak-se-ucit-anglicky-jazyk.p33.html

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011