Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Bitva u Lipan

Nedaleko Českého Brodu se nachází místo, které se stalo husitům osudným. V bitvě u Lipan proti sobě stanula husitská vojska vedená Prokopem Holým a vojska panské jednoty, kde bojoval nejeden bývalý příznivec husitů. Tím nastala situace, že panská jednota znala vojenskou taktiku protivníka a používala podobné zbraně. Nepřekvapila ji ani vozová hradba, a přesila vojsk panské jednoty tak zvítězila. Prokop Holý a další husitští vůdci padli, zbytek husitů byl krutě potrestán. Bitvu připomíná expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě. Na počest bitvy, která se tu odehrála, a jako její symbol, stojí na bitevní pláni lipanská mohyla, postavená roku 1881, s mottem: "Kdož zastavíš se zde, zamysli se, kam vede nesvornost národa."
Po porážce Pražanů v bitvě u Malešova v r. 1424 začlenil husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova Český Brod do svazu sirotčích měst. Velký husitský sněm, který se sešel v Českém Brodě v r. 1429, stanovil podmínky pro jednání s císařem Zikmundem. Když 26. a 27. května 1434 obléhalo vojsko panské koalice město, jeho obránci pod vedením sirotčího hejtmana Jana Čerta, jinak Anděla, je odrazili a vojsko koalice odtáhlo k Lipanům.

Obec Lipany, doložená r. 1360 a patřící později k černokosteleckému panství, se zapsala do českých dějin bitvou, která se odehrála 30. května 1434 pod blízkou Lipskou horou (367 m n. m.). Střetlo se v ní vojsko panské koalice, složené z oddílů katolické i kališnické šlechty a Pražanů, s polním vojskem sirotků a táborů. Panská koalice v čele se starým hejtmanem Divišem Bořkem z Miletínka vylákala lstí část husitských bojovníků z vozových hradeb, obratným manévrem pronikla do hradby a porazila polní vojska.

V bitvě, která rozhodla o dalším politickém vývoji českého království, padl Prokop Veliký i Prokůpek. Nedlouho po bitvě u Lipan uzavřeli představitelé Českého Brodu s panskou koalicí příměří. Aby město neovládl některý z okolních šlechticů, zahájili Českobrodští při nejbližší příležitosti vyjednávání s císařem Zikmundem. Ten jim nakonec potvrdil revoluční svobody, včetně mí1ového práva a cla a 4. února 1437 povýšil Český Brod na královské město. Udělil mu také městský znak: v modrém poli stříbrnou hradební zeď s otevřenou branou, nad ní věž a po jejích stranách císařský a český erb. Na paměť bratrovražedného boje vybudovali Podlipanští v r. 1881 na Lipské hoře pískovcový památník, tzv. Lipanskou mohylu, místo národních manifestací v 19. a 20. století. V r. 1939 přísahalo u lipanské mohyly věrnost vlasti 23 československých generálů, z nichž 15 položilo své životy v době fašistické okupace za svobodné a demokratické Československo.

Dnes již patří Lipanská mohyla neodmyslitelně k našemu kraji. Jako výhružně vztyčený prst varuje před bratrovražednou - občanskou válkou, protože jen ve svornosti a bratrství je naše síla a spása!

zdroj: http://www.cesbrod.cz/item/bitva-u-lipan

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011