Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Bitva u Trafalgaru

21. října 1805 v bitvě u Trafalgaru porazilo anglické válečné loďstvo vedené Horatiem Nelsonem spojenou španělsko-francouzskou válečnou flotilu. Tímto vítězstvím, v poslední velké námořní bitvě plachetnic v historii, potvrdila Británie svou námořní převahu a stala se na další století světovou námořní velmocí.
Francouzský císař Napoleon Bonaparte si podmanil téměř celou Evropu. Jeho dalším cílem bylo zničit Velkou Británii. Přichází se smělým plánem překročit Lamanšský průliv a vylodit se v jižní Anglii. Pokusil se shromáždit svou válečnou flotilu v ústí průlivu a početně převýšit britské obránce.
Jeho plán byl ale zmařen úspěšným manévrem britského královského loďstva. Spojená francouzsko-španělská flotila byla donucena ukrýt se v Cadizu.
Napoleon s velkou nevolí musel zrušit přípravu invaze. Obrátil svou armádu na východ a zahájil tažení proti Rakousku.
Napoleon vydal rozkaz, aby spojená flotila vplula do Středozemního moře a podpořila jeho tažení proti Rakousku. V té době ale Britové v okolí Cadizu disponovali velmi silnou námořní silou, které velel viceadmirál lord Horatio Viscount Nelson.
Až do bitvy u Trafalgaru existovala jediná strategie vedení námořní bitvy. Válečné lodě se stavěly do dlouhých řad (proto tzv. řadové lodě). Při útoku tak proti sobě stály vždy dvě rovnoběžné řady lodí. Každá jedna loď měla svého jednoho protivníka a bitva probíhala tak, že na sebe vzájemně pálily jednu dělovou salvu za druhou. Nelson se rozhodl tuto starou tradici zbořit.
Nelson byl nejzkušenější a nejúspěšnější velitel královského loďstva té doby. Svým překvapeným námořním kapitánům předložil zcela novou strategii vedení námořní bitvy - Nelsonův chvat. Ten spočíval ve snaze získat bojovou převahu tím, že se flotila zaměří na jediné místo nepřátelské bojové linie a prorazí ji nejrychleji, jak bude možné.

Proto Nelson navrhl zaútočit ve dvou kolonách, které se pohybují kolmo k nepřátelské řadě, rychle rozdělit nepřátelské linie na menší části a jednotlivě je zničit. Jedna část měla být zničena polovinou anglické flotily, zatímco druhá polovina flotily měla bránit zbytku nepřátelského loďstva zasáhnout do boje. Tato změna měla navždy změnit způsob námořního boje.zdroj: http://nikeesska.blog.cz/0706/bitva-u-trafalgaru
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011