Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Bitva u Znojma 1809

bitva u znojmaNapoleonovo tažení z roku 1809 bylo dalším střetnutím Francie a protinapoleonské koalice. Za strany Rakouska mělo jít o odvedou za Slavkov a nakonec se zúžilo na podunajský prostor včetně jižní Moravy. Proslulé vítězné slavkovské slunce ale tentokrát Napoleonovi nevyšlo tak docela.
Na jedné straně máme Francii a císaře Napoleona, který ovládali dvě třetiny tehdejší Evropy systémem spojeneckých svazků. Na druhé straně pak zmiňované Rakousko a Velká Británie. Anglie do této války vstoupila zejména finanční podporou Rakouska, takže hlavní tíha bojů v roce 1809 ležela na rakouské armádě, její spojenci byli prakticky jenom na papíře.

Zezačátku se hlavní boje odehrávali v Bavorsku. Rakouská armáda měla v Bavorsku poměrně dobře našlápnuto k vítězství, nicméně jistou váhavostí a až přílišnou opatrností hlavního velitele rakouské armády arcivévody Karla ztratila počáteční výhodu. Napoleon toho využil a dokázal Rakušany z Bavorska vyšachovat. Arcivévoda Karel ustupoval podél Dunaje směrem k Vídni, jenže Napoleon byl rychlejší, a tak hlavní město mocnářství padlo už podruhé za krátkou dobu do francouzských rukou.
Právě před Vídní se odehrály dvě klíčové bitvy tažení. V květnu to byla bitva u Aspernu a na ni navazovala po více než měsíční pauze bitva u Wagramu.

Bitva u Aspernu znamenala pro Napoleona první velký vojenský neúspěch, ale Rakušané nedokázali svého vítězství využít a v následujícím střetnutí u Wagramu utrpěli opět porážku. Zatímco u Slavkova čtyři roky předtím rakouská armády byla společně s ruskou rozprášena, tak u Wagramu roku 1809 se Rakušané dokázali velmi dobře stáhnout. Přiznali sice porážku a vyklidili bitevní pole, ale byli schopní dále pokračovat ve válce. Ústup, který se odehrál mezi 6. - 10. červencem směřoval od Vídně dvěma proudy. Jeden ustupoval směrem na Mikulov a ten hlavní v čele s arcivévodou Karlem dál ke Znojmu, kam dorazil právě 10. července 1809 s Francouzi v patách.


znojmo 1809

Bitva se odehrávala za pochodu, Francouzi doráželi na zadní voje ustupující rakouské armády. Arcivévoda Karel si však nepřál, aby byla rozhodující bitva svedena v blízkosti Znojma. Měl v plánu ustoupit hlouběji do moravského vnitrozemí, kde by měl lepší podmínky k vítězství. Jenže Francouzi ho dostihli u Znojma, a tak byl nucen svést bitvu právě tam.

Bitva probíhala dva dny, první krvavé boje znojemské bitvy začaly 10. července tím, že předvoj francouzské armády podle velením generála Marmonta zaútočil na ustupující Rakušany v oblasti okolo dnešních Dobšic u Znojma a Suchohrdel. Bitva pak pokračovala následující den, kdy se ke Znojmu přiblížily další francouzské jednotky, které zesílily útoky z předchozího dne. Arcivévoda Karel věděl, že Francouzi budou brzy v plné početní síle a on by byl ve svém postavení u Znojma vystaven nebezpečí. Jeho hlavní prioritou bylo, aby rakouská armáda vyvázla pokud možno bez větší újmy. Wagramská bitva o pár dní předtím ho stála mnoho sil, takže si už nepřál další velké krveprolití a na sklonku druhého dne požádal císaře Napoleona o příměří.

První den bitvy však Napoleon svým vojskům nevelel. Zprávy, které měl o pohybu protivníka, byly totiž velmi nepřesné. Až když mu generál Marmont vzkázal, že objevil jádro rakouské armády, spěšně odjel od Vídně ke Znojmu. Sám tedy začal řídit bitvu až 11. července. V bitvě u Znojma padlo na francouzské straně asi 3 tisíce vojáků, na rakouské si pak střet vyžádal smrt 5 a půl tisíce mužů. Tzv. Znojemské příměří bylo uzavřeno 12. července nad ránem na statku Červený dvůr poblíž Suchohrdel. Podmínky byly pro Rakousko velmi kruté. Celá jižní Morava, tehdejší Znojemský a Brněnský kraj byly obsazeny francouzskou armádou, také se muselo předběžně vzdát rozsáhlých částí svého území. To pak bylo potvrzeno v říjnu 1809 definitivní mírovou, známou jako Schönbrunnský mír.

zdroj: www.radio.cz
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011