Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Božena Němcová

Za svého života nebyla a tím méně v naší kulturní paměti není Božena Němcová jen spisovatelkou, tj. autorkou textů, jež na rozdíl od své (smrtelné) původkyně dosud trvají.
Působila na své bližší i širší okolí jako svobodomyslná žena nevšedního rozhledu a strmého osudu. Vším, čím žila, co tvořila a čím strádala, vyvolávala obdiv i pohoršení, soustrast i závist, bázeň i odvahu...

  1820 - 1840

  1820 – 4.2. (dle křestního zápisu) uváděné datum narození; v dochované korespondenci je toto datum respektováno: narozena ve Vídni jako Barbora Novotná (po svatbě rodičů 7. 8. 1820 v České Skalici přejmenována na Panklová).

  Matka – Jana Marie Magdalena Terezie Novotná (1797-1863), panská pradlena vévodkyně Zaháňské; otec – Johann Baptist Pankel (1794-1850), vévodský kočí.

  1825 – do Ratibořic přijíždí babička Magdaléna Novotná (asi 177027. 3. 1841); zůstává u Panklů čtyři roky, pak žije s mladší dcerou Johanou.

  1830 – od srpna pobyt v rodině správce Augustina Hocha na zámku v Chvalkovicích, učí se německy, hrát na klavír a šít. Díky vzdělanému hostiteli a zámecké knihovně hodně čte.

  1837 – 12. 9. svatba s Josefem Němcem v českoskalickém kostele.
  Po svatbě žijí manželé krátce v Červeném Kostelci.

  1838 – manželé žijí v Josefově, 6. 8. narození syna Hynka (pokřtěn Ignác Josef).

  1839 – Litomyšl, 16. 10. narození syna Karla (pokřtěn Karel Jakub).

  1840 - 1850

  Ilustrační obrázek 1840Polná, seznámení s polenským kaplanem P. Ignácem Kuhnem, který půjčuje B. N. knihy, přátelství s A. Pittnerem.

  1841 – ve Vídni umírá babička Magdaléna Novotná, 19. 6. narozena dcera Theodora (křtěna Theodora Wilhelma Rosalye).

  1842 – Praha, dům na Poříčí 1050-II, předčasně narozen syn Jaroslav; od této doby se datují zdravotní potíže B. N., za nemoci o ni pečuje MUDr. Čejka. Během tohoto pobytu v Praze se B. N. seznamuje např. se Staňkovými, s kroužkem dam kolem A. Reissové (B. Rajské) a s Fričovými. Poznává další významné osobnosti veřejného života - F. Palackého, J. K. Tyla i K. J. Erbena

  1843 – český ples na Žofíně; k němu vydán sborníček básní Pomněnky – první skupinové vystoupení žen. V Tylových Květech vychází poprvé pod jménem Božena Němcová – báseň Ženám českým.

  1848 – po dobu událostí roku 1848 Němcovi žijí a jsou politicky angažováni mimo Prahu, na Chodsku; 11. 3. proběhlo v Praze shromáždění ve Svatováclavských lázních. Josef Němec je kandidátem pro volbu do českého sněmu. V červnu se koná Slovanský sjezd, následuje povstání, pouliční boje na barikádách, Staré Město je ostřelováno děly, jsou oběti na životech.

  1850 – otec B. N. umírá v Zaháni, v tomto roce se Němcová seznamuje s rodinou Rottových, manželi Hanušovými a s V. Vrbkovou. Koncem roku je Josef Němec přeložen do Uher; B. N. žije s dětmi a služkou Marií Votovou v Praze.

  1851 - 1862

  Ilustrační obrázek 1851 – první cesta na Slovensko, do Miškovce, cestuje přes Brno, Bratislavu, Budapešť. Josef Němec jmenován vrchním komisařem v Ďarmotech.

  1853 – počátkem roku onemocněl syn Jaroslav tyfem, na konci dubna začínají úřady na základě udání zkoumat činnost Němcových v roce 1848. J. Němec je zbaven služby, je mu zakázáno opustit B. Ďarmoty a je mu zastaven plat. V Praze vážně onemocněl na tuberkulózu syn Hynek, který později téhož roku umírá. Pohřeb je vyšetřován policií. B. N. je pod dohledem policie, J. Wenzig pro ni uspořádal finanční sbírku. V tomto období zřejmě končí přátelské kontakty s rodinou Rottových.

  1854 – pokračuje vyšetřování J. Němce, ten marně opakovaně žádá o jeho urychlení a o souhlas, aby se mohl vrátit za rodinou do Prahy. B. Němcová se připojuje ke skupině mladých autorů okolo Friče, začíná její přátelství s V. Č. Bendlem, sbližování s H. Jurenkou. V tisku je první oznámení o Babičce.

  1855 – Němcovi je povolen návrat do Prahy, 15. 5. vychází první ze čtyř sešitů Babičky. Němcová odjíždí na svou poslední cestu do Uher. Během cesty je sledována policií. Němec je degradován a propuštěn ze služby.

  1859 - 30. 11. Josef Němec píše návrh na rozvod, k rozvodu však nedojde. V tomto roce nabývají na intenzitě kontakty B. N. s Vojtěchem Náprstkem, který se stává jejím mecenášem.

  1862

  21. 1. Božena Němcová umírá.
  24. 1. pohřbena na Vyšehradě.

  zdroj: http://www.mlp.cz/bozenanemcova/
  Žádné komentáře
   
  Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011