Svět ve válce- spousta článků:

http://wertyzreport.com/rubrika/svetvevalce