Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

František Kupka

Pocházel z Opočna, avšak svoje dětství a mládí prožil v Dobrušce (1872 - 1889), kde se také vyučil sedlářem a řemenářem. Malířství studoval v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti.
Za své dílo Balada - Radosti dostal v roce 1904 zlatou medaili na světové výstavě v USA. V období 1. světové války organizoval Kupka československé legie ve Francii a otevřeně se angažoval za naši státní samostatnost. Po válce se vrátil do ČSR a pracoval na ministerstvu obrany. V letech 1922 - 1924 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku 1924 se vrátil do Paříže. Svým malířským dílem se stal jedním ze zakladatelů abstraktního umění.

Směr, který rozvinul, se nazývá orfismus. Jeho obrazy jsou plně doceňovány až v současnosti. Svoje umělecké názory shrnul v knize Tvoření v umění výtvarném (česky 1923). V letech 1924 a 1936 byly uspořádány velké výstavy Kupkových děl ve Francii, v roce 1946 v Praze. Kupkova vrcholná díla jsou zastoupena v předních světových galeriích. V roce 1994 byla instalována nejreprezentativnější výstava Kupkova celoživotního výtvarného díla v Japonsku (Nagoja, Sendai City, Tokio).V reprezentačních prostorách dobrušské radnice je instalována stálá výstava jeho prvotin, které namaloval zejména pro svého mecenáše, tehdejšího starostu města a podnikatele Josefa Archleba.

Na počátky Kupkovy umělecké tvorby se nepochybně podílelo také prostředí, z něhož vyšel. Kratinká epizoda pobytu v Opočně jen pár měsíců po narození (23. září 1871) byla vystřídána delším obdobím dětství a mládí prožitém v Dobrušce v závěru devatenáctého století.

Již jako malý chlapec rád maloval a tato záliba později přerostla ve smysl jeho života. Jeho velký talent by však skončil nenaplněný, kdyby nebylo tehdejšího dobrušského starosty Josefa Archleba. Člověka, který dokázal pochopit a prosazovat všechno nevšední, všechno, co přinášelo do zaběhnutých kolejí maloměstského života něco nového. Iniciátora průmyslového rozvoje města, organizátora dvou hospodářských a průmyslových výstav v Dobrušce v letech 1889 a 1892.

Zřejmě to byl právě Archleb, který Františkovu otci, jenž pracoval jako městský tajemník, tedy Archlebův podřízený, vysvětlil, že by bylo škoda tak talentovaného chlapce nedat na příslušná malířská studia. A když k tomu přidal i částečné mecenášské zaopatření, bylo o Františkově dalším osudu rozhodnuto. 

Začínající malíř nebyl vůči svému dobrodinci nevděčný. Jak jinak by se mu lépe odměnil, než právě obrazy. A tak několik jeho prvotin bylo vytvořeno právě pro Josefa Archleba a dokonce na jeho objednávku, která byla zřejmě další formou mecenášské pomoci mladému studentovi. Kupka namaloval obrazy s historickou tématikou pro hospodářské a průmyslové výstavy v Dobrušce v letech 1889 a 1892. Pro první ze zmíněných výstav bylo zřejmě určeno i jeho další rozměrné plátno, které dnes známe pod názvem Panoráma Dobrušky

Kupka odešel z Dobrušky po osmnácti letech pobytu, zakončeném nepříliš úspěšným vyučením řemeslu sedlářskému. Malířství začal studovat u mistra Studničky v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti (24. června 1957 v Putteaux u Paříže).

Město Dobruška na svého velkého krajana nezapomnělo. Na domě, v němž prožíval svá mladá léta, je instalována pamětní deska. Město, z něhož vyšel velký malíř do světa, si Kupkova odkazu mimořádně váží. V nedávné minulosti byla všechna jeho díla, které jsou uložena v městském muzeu, odborně restaurována a instalována v malé galerii v reprezentačních prostorách staré dobrušské radnice.

Kupkovo jméno nese i jedna z dobrušských ulic a největší základní škola ve městě. Před touto školou byl v souvislosti s mezinárodní konferencí o Kupkově životě a díle v roce 2008 odhalen památník připomínající jeho vztah k Dobrušce. Dobruška, Opočno a další obce založily dobrovolný svazek obcí, pojmenovaný Rodný kraj Františka Kupky.(23. září 1871, Opočno — 24. června 1957, Puteaux, Francie)

zdroj: http://www.mestodobruska.cz/kupka/
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011