Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Gotika

Gotika je umělecký sloh který plynule navazuje na románský sloh. Projevovat se začal od 2. poloviny 12. století, v české republice to bylo o něco déle ve 13 století. Počátky Gotiky začaly ve Francii a jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v Saint-Denis poblíž Paříže. Na rozdíl od románského slohu nebyla gotika rozšířena po celé Evropě ale především v západní a centrální části.
Architektura

Na rozdíl od románského slohu došlo v gotice k odhmotnění a k prosvětlení a stavby jsou více zdobené. V gotice se stavěly katedrály, kláštery, hrady, tvrze, mosty, městská opevnění s věžemi a samozřejmě i obyčejné domy. Staví se z kamene, jehož kvádry se neomítaly a nebo z vysokých cihel, které se opět zvenčí neomítají ale někdy se mohli glazovat třeba šedou nebo zelenou barvou. Gotické omítky měly nepravidelný a nerovný povrch. Také se mohlo používat dřevo. Stavěly obrovské budovy s velkými okny kterými vnikalo hodně světla.

Z gotických hradů je nejznámější Karlštejn, Křivoklát, Zvíkov, Bezděz, Pernštejn a Rábí.

Znaky architektury:
1. Lomený oblouk, jímž stavitelé uzavírali klenby oken i vchodů.
2. Vertikalismus - budovy byly velmi vysoké.
3. Opěrný systém vznikl proto, aby podepíral štíhlé vysoké nosné konstrukce.
- vnitřní opěrný systém - díky nim se rozloží váha stropu a skládají se z opěrného sloupu a z opěrného oblouku
- vnější opěrný systém - používá se při podpírání zdí vysokých staveb a to především katedrál.
4. Žebrovaná klenba
První gotické katedrály: Notre Dame v Paříži, Katedrála v Chartres

Sochařství

Většinou spjaty s náboženstvím. Často se v průčelí chrámů u portálů tesaly sochy apoštolů. Ke vnější výzdobě patří takzvané galerie nad portály,různé štíty, věže a boční lodě . Další zdobené prvky byly fiály( drobné hvězdičky zdobící střechy ) a chrliče ( hlavy které chrlili vodu ze střech ). U soch se stále více uplatňuje trojrozměrnost a reálná podoba díla a také již nestály jen tak volně v prostoru. Jsou štíhlé a vysoké ale stále jsou ještě trochu strnulé. Jejich tváře jsou nového rysu - veselé nebo plné utrpení.


Vrcholným dílem bylo ztvárnění Panny Marie, která se zobrazovala buď jako madona ( s malým Ježíšem) nebo jako pieta ( truchlící s mrtvým Kristovým tělem ). Časté bylo ztvárňování Ježíše na kříži.

V období gotiky malířství ještě nebylo vnímáno jako umělecká činnost, ale jako pouhé řemeslo. Hlavním tématem je opět náboženství, byly ale i znázorňovány madony a piety a rytířská a měšťanská kultura. Používají jasné barvy. V náboženství používali především modrou a zlatou. Obrazy nebyly podepsány ale některé byly označeny jen začátečními písmeny. V rohu obrazu byl zachycen portrét nebo obraz donátora neboli člověka který obraz sponzoroval.

Byly obrazy deskové, které se malovaly na dřevěné desky složených ze špalíčků lepených do kříže, také se používaly sklomalby ( malba na sklo ). Další technikou byla nástěnná malba jejíž hlavní tematikou byly světské malby.


zdroj: http://www.gotik.hu.cz/index.html
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011