Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Historie města Barcelona

Barça, jak se Barceloně také přezdívá, byla založena iberskými kmeny. Její další obyvatelé – Féničané – dali městu jméno Barcino. Toto starověké jméno, ze kterého se po stoletích vyvinula „Barcelona“ pravděpodobně pocházelo od vážené rodiny Barců z Kartága.
Kolem 9. století našeho letopočtu převzali kontrolu nad městem Vizigóti a Arabové. Během války za nezávislost Španělska se stalo osvobození Barcelony jakýmsi symbolem svobody a zároveň znamenalo motivaci pro budoucí vítězství války.

 

Během 18. století se Barcelona začala vzmáhat zejména díky rozvoji zemědělského a textilního průmyslu. Přestože městu bylo zasazeno několik těžkých ran - okupace během Napoleonských válek, ztráta kolonií v tzv. novém světě a regionální konflikty – znamenalo 19. století pro Barcelonu rozkvět jak průmyslový tak kulturní. Katalánský jazyk a literatura zaznamenal v tomto období nebývalou renesanci. Přestože v dalších obdobích v průběhu 20. století procházelo město vlnami sociálních nepokojů, dokázalo si po druhé světové válce vybudovat dobré jméno na mezinárodní scéně a zároveň upevnilo svou pozici v rámci Španělska.

 

Dnes je Barcelona evropskou metropolí velkého kulturního, ekonomického a sportovního významu. Novodobá historie Barcelony je také nerozlučně spjata s působením vynikajícího architekta Antoniho Gaudího, který tvořil na zakázky zdejšího hraběte Güella a jehož památky jsou s dnešní atmosférou a vizáží Barcelony neodmyslitelně spjaty a dodávají jí specifický ráz.

 

zdroj: http://www.mesto-barcelona.cz/index.php?page=historie

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011