Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký je světově uznávaný spisovatel, překladatel a také vydavatel. Narodil 27. září roku 1924 v Náchodě. Po dokončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil do pražského Státního nakladatelství krásné hudby, literatury a umění, kde pak působil jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura.

V roce 1958 publikuje svou prozaickou prvotinu Zbabělci. Právě tento román se stal podnětem pro rozpoutání ostré kampaně, která byla v období komunismu zinscenována i proti mnoha dalším prozaikům a která jim znemožnila další veřejné působení. Události Škvoreckého donutily odejít z původního místa. Nové působiště nalezl v nakladatelství Odeon.

V 50. a 60. letech patřil v Československu k vyhledávaným znalcům angloamerické literatury, řadu děl komentoval v předmluvách a doslovech. Medailony a eseji přispíval do mnoha českých periodik.

Na stipendijní pobyt do USA odjel ihned po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Do vlasti se pak již nevrátil, zůstal v exilu v kanadském Torontu. Na zdejší univerzitě byl jmenován řádným profesorem a vedl kurzy českého divadla a filmu, angloamerické literatury a kreativního psaní.

Významně se zasloužil o vydávání české a slovenské exilové a samizdatové literatury, když v roce 1971 založil v Torontu společně s manželkou Zdenou Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers.

Josef Škvorecký je brilantním spisovatelem, ale i osobností, která se do českých dějin zapsala rozsáhlou vydavatelskou činností, díky níž vyšla díla, která by v období komunistického režimu naspatřila světlo světa. 

zdroj: http://www.pwf.cz/cz/archiv-autoru/josef-skvorecky/1127.html

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011