Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Karel Jaromír Erben

Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně. Maturoval na gymnáziu v Hradci Králové. Od roku 1831 studoval na pražské universitě. Jako student si přivydělával přepisováním archivních materiálů pro Františka Palackého s nímž se spřátelil. Po skončení právnického studia pracoval u soudu, později v Národním muzeu.
Od roku 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Ve své vědecké práci se zabýval národopisem a vydáváním staročeských literárních památek (např. Husovy spisy). Zároveň se věnoval studiu dějin Prahy a překladům z ruštiny (např. Nestorův rukopis, Slovo u polku Igorově, Zadonštinu).

Po dobu studií patřil do přátelského okruhu K. H. Máchy. Básnicky začal tvořit v době, kdy Mácha (16.11.1810 až 6.11. 1936 – Máj vychází v dubnu 1936) už píše a vydává svá nejzralejší díla. Na rozdíl od Máchy, Erben většinu prací nevydává, některé vycházejí až o desetiletí později.


KYTICE je jeho jedinou básnickou knihou. Pracoval na ni po dobu bezmála dvaceti let. Jednotlivé básně vycházely v časopisech. První, Poklad, roku 1838. Po vydání Pokladu se Erben na dlouhou dobu odmlčel. Teprve roku 1853 vydává své hlavní a jediné básnické dílo - KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH. V něm se objevují vedle básní dosud nevydaných i básně již uveřejněné. Kniha obsahuje tyto básně a balady: Kytice, Poklad, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Holoubek, Lilie, Vrba, Balada štědrovečerní, Záhořovo lože a Věštkyně. Poslední dvě balady nebývají součásti některých vydání.

Kniha byla přijata velmi příznivě, protože dobová kritika i čtenáři v ní viděli především umělecké ztvárnění lidové moudrosti. Zejména zásluhou školy se básně z této knihy staly neodmyslitelnou součástí literární tradice.

Sedm let po vydání svého nejslavnějšího díla, ve věku 59 let, K. J. Erben, 21. listopadu 1870 v Praze umírá. Je pochován na Slavíně.


V den premiéry filmu KYTICE, 6. 12. 2000, uplyne tedy 147 letech od vydání jeho knihy, 189 let a jeden měsíc od narození K. J. Erbena a 130 let a 16 dnů od jeho úmrtí.


Prameny:
Přehledné dějiny literatury – Bohuš Balajka a kol. Státní pedagogické nakladatelství 1969
Česká literatura 1785 až 1985 – Antonín Měšťan 68Publishers 1986


zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/kytice/index.php
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011