Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Kašpar Maria Šternberk

Kašpar Maria Šternberk se narodil 6. 1. 1761. Patří k nejvýznamnějším našim přírodovědcům 18. a 19. století.
V čele ostatních osvícených lidí se postavil do čela přípravných prací za založení Vlasteneckého muzea (Nyní Národní muzeum) v Praze. Roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách, která byla majitelkou a správkyní sbírek i a organizovala veškeré muzejní práce. Jejím prvním předsedou se stal hrabě Sternberg.

Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu. Muzeu věnoval Kašpar Maria Šternberk veškeré své sbírky i vědecké knihy.

Kašpar Maria Šternberk se zabýval paleobotanikou, zejména permokarbonu, botanikou a geologií. Ve své době byl světově uznávaný učenec v oboru paleontologie. Ve svých studiích dbal na věrné zobrazení fosilií. Je také autorem knihy Nárys dějin českého hornictví. Má velké zásluhy o rozvoj vědy v doě národního obrození.

Kašpar Maria Šternberk zemřel 20. 12. 1838.
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011