Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Křížové výpravy

Na východním pobřeží Středozemního moře ležela Palestina, kde na počátku našeho letopočtu žil a působil Ježíš Kristus. Již v 7. století se Palestina stala součástí arabské říše. Arabové dovolovali křesťanům navštěvovat Jerulazém - město kde se nachází Boží hrob. V polovině 11. století se v Malé Asii a na blízkém východě objevili bojovníci Turci.
Svými nájezdy narušili tradiční obchodní cesty mezi Evropou a Asií. Začali dobývat arabská a byzantská území, obsadili i Palestinu a vydrancovali Jeuzalém. Záhy se ukázalo, že Turci dobyté území neopustí. Byzantský císař se proto obrátil na papeže s žádostí o pomoc.

Na sklonku 11. století vyhlásil papež křížovou výpravu do Svaté země (Palestiny). Měla osvobodit posvátná místa křesťanů od nevěřících. Protože účastníci výpravy označovali své oděvy křížem, symbolem křesťanského náboženství, nazývali se křižáci.

   Po nemalých útrapách se vojsko křižáků dostalo až před brány Jeruzaléma a po nelítostném boji jej dobylo. Většina křižáků se vrátila zpět do Evropy, kde nadšeně vyprávěli o svém tažení do Svaté země. Někteří zůstaly v Palestině a založili zde čtyři křižácké státy.


Ve 12. století však jejich síly slábly. Proto byly na pomoc jeruzalémským křesťanům vyslány dvě další křížové výpravy.Přestože se třetí křížové výpravy zúčastnily takové osobnosti jako římský císař, francouzský a anglický král, neměla již tato další tažení takový úspěch a ohlas jako první výprava.

   Na křížových výpravách bohatla především italská obchodní města Benátky a Janov, jejichž lodi dopravovaly bojovníky. Benátští obchodníci rozšířili svůj obchod a z východu přiváželi vzácné poklady, zlato, stříbro, umělecké předměty. Křížové výpravy měly neblahé důsledky hlavně pro mocnou byzantskou říši, protože jejich účastníci cestou loupili a přepadali města. Při čtvrté křížové výpravě na počátku 13. století křižáci dokonce dobyli Konstantinopolis, kde získali obrovskou kořist, a ovládli část byzantského území. Během výprav byly založeny rytířské řády (templáři, johanité, němečtí rytíři), které měly ochraňovat křesťanské poutníky do Palestiny.

   V příštích desetiletích došlo k pokusům o oživení křížových výprav. Neměly však úspěch. Ani území, která křižáci obsadili v Palestině, se jim nepodařilo udržet. Koncem 13. století zde křižácké státy definitivně zanikly.zdroj: http://www.gamepark.cz/krizove_vypravy_357228.htm
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011