Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Napoleon na Moravě

Po ulmské porážce a obsazení Vídně vkládala koalice všechny sv naděje do silné ruské armády. Kutuzov úspěšně unikl Napoleonovi, a tak začala Moravou opět táhnout cizí vojska. Ruské vojky čekali místní obyvatelé s obavami, které se brzy naplnily. Naopak Francouze očekávali Moravané s nadějí jako osvoboditele. Bleskový postup francouzské armády lidé vítali hudbou a strháváním rakouských výsostných symbolů.
Po příchodu vojsk obyvatele brněnského, znojemského a dokonce i hradišťského kraje netrápili již jen povinné dávky potravin, ale i povinnost poskytnout procházejícím vojskům přípřeže. Pěchota jela na selských vozech po deseti mužích. Důstojníci se vezli v kočárech dodaných vrchností. Mnoho koní potřebovala také jízda a dělostřelectvo, proto sedláci raději utíkali s dobytkem do lesů. Moravská vesnice na počátku 19. století vypadala jinak než dnes.

Chalupy byly tak nízké, že člověk lehce dosáhl ze země na doškovou střechu. Lidé těžce pracovali na polích, nejen na svých, ale především na panských. Většinou neuměli číst ani psát. Situaci jim ještě komplikovali procházející armády, které kvůli nedostatečnému zásobování začali vymáhat potraviny na místních lidech. Setkání s francouzskými vojáky bylo také trpkým zklamáním. Lidé poznali, že ani tato vojska nejsou taková, jaká si je vysnili. Důstojníci se ubytovali v zámcích a lepších domech a denně jim musela být strojena jen ta nejvybranější jídla. Vrchnost musela denně opatřit tisíce porcí chleba a masa, k tomu zaplatit vysoké výpalné. Není divu, že jediným přáním lidu bylo, aby už válka skončila a všechna vojska odtáhla pryč.
Rusové ustupovali přes Znojmo, Pohořelice, Rajhrad, Židlochovice, Měnín a Šlapanice k Vyškovu. Po vyklizení Brna ustoupili všichni společně k opevněnému táboru v Olšanech u Olomouce, kam dorazili 22. listopadu. Přímo v Olomouci se ubytovali ruský car Alexandr a rakouský císař František.
Napoleon zatím ve Vídni věděl, že musí jednat, neboť jeho armádě už díky neustálému zabírání nových území docházeli síly. Situace se pro něj nevyvíjela zrovna příznivě. Kutuzov dostal z Ruska čerstvé posily a nyní disponoval 75 tisíci mužů. Z jihu se blížila devadesátitisícová armáda pod vedením arcivévodů Karla a Jana. Za krušnými horami byla navíc připravena pruská armáda.

Francouzi sledovali ruská vojska na Moravu a po menší potyčce u Vojkovic nad Svitavou obsadili 19. listopadu Brno, které bylo pro vyčerpanou armádu vítanou zastávkou. Nejprve vjel do města v čele dvou kyrysnických pluků Brněnskou branou princ Murat a do večera ho následovalo na 30 tisíc Francouzů. Napoleon přijel druhý den odpoledne. Před ním jelo 200 jezdců v pancířích a s tasenými meči. Sám císař jel na trůně obklopený Mameluky. Za ním jelo dalších 200 jezdců a nesčetné vojsko. Napoleon převzal od městské rady klíče od Brna a ubytoval se v Místodržitelském paláci.
Na opuštěném Špilberku ukořistili Napoleonovi vojáci děla, množství pušek a velkou zásobu střelnho prachu. K úkrytům munice je přitom často dovedli místní obyvatelé. V celé brně se nenašel jediný dům, kde by se neubytovalo vojsko. Na jeden dům připadlo 20-25 mužů. V některých čtvrtích se dokonce lidé museli vystěhovat z přízemních bytů a připravit místa pro ustájení koní. Z okolních obcí a dvorů byl odváděn dobytek a Francouzi ho poráželi rovnou na náměstí.

Druhý den ráno objížděl císař v doprovodu svých generálů Brno a přijal audienci biskupa a městské rady. V Brně si mohli Francouzi konečně trochu odpočinout. Až do konce listopadu byly denně pořádány slavnostní vojenské přehlídky. Avšak brzy odjíždí Napoleon s maršály prozkoumat krajinu na východ od Brna. Právě zde plánoval svést rozhodující bitvu. Z kopce Žuráň měl výborný rozhled na budoucí bojiště. Město Slavkov je odsud více než 10 km na východ…

zdroj: Jan Kux, Miroslav Raška, Historky kolem slavkovského bojiště
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011