Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Projev při příležitosti zahájení konference „Helsinský proces a zánik komunismu“

Děkuji vám, dr. Prečane. Je pro mne čest, že jsem byl pozván k účasti na zahájení této významné konference a mohu vystřídat na pódiu bývalého prezidenta Havla. Jsem rád, že jsem měl příležitost dozvědět se o vašem nedávném pobytu v Knihovně Kongresu, ale jsem také potěšen, že vás i Dagmar mohu přivítat zpátky doma v Praze. A dovolte mi ještě dodat, že s radostí pobývám zde v tomto krásném kostele, který jste vy dva spolu s vaší nadací tak úspěšně přeměnili na „Prague Crossroads“.
Je to těžké, když vás požádají, abyste vystoupili po významném státníkovi, jako je Václav Havel, a před váženým akademikem, jakým je Timothy Garton Ash. Ale dovolte mi, abych jen v krátkosti načrtl americký pohled na význam helsinského procesu.


Dnes si uvědomujeme, že Helsinský závěrečný akt, schválený před třiceti lety, znamenal předěl. Díky němu se vytvořilo klima, v němž bojovníci za lidská práva a svobodu mohli dobře hájit svou věc. To mělo nesmírnou odezvu ve Spojených státech, a to nejen ve vztahu k Evropě. Americký Kongres založil Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která až do současnosti naplňuje svůj mandát a monitoruje, jak signatáři dodržují jednotlivé články Helsinského závěrečného aktu. Lidská práva se stala nejdůležitější částí americké zahraniční politiky a toto postavení si zachovávají doposud. Americká média a nevládní sektor dostaly systém, v jehož rámci nezávisle hodnotily vývoj na této straně železné opony.


Mnohem větší význam mělo samozřejmě úsilí, které vyvíjeli samotní občané Československa a dalších zemí, přičemž práce Charty 77 byla zřejmě nejvýznačnější. Vůbec nepochybuji, že tato konference dojde k závěru, že helsinské principy označované jako mezník, k nimž se přihlásilo 35 zemí Evropy a Severní Ameriky, se staly rozhodujícím katalyzátorem pro změnu. Že občanské skupiny v celém sovětském bloku se opíraly o helsinské principy při obhajobě svobody a respektování lidských práv. A že to vše významně připělo k revolucím roku 1989.


Až budete v následujících dnech uvažovat o této otázce, mějte na paměti, že helsinský proces neskončil se zánikem komunismu v Evropě. Dlouho po skončení studené války helsinské principy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejímž cílem je realizovat závěry helsinské konference, žijí a pokračují ve své důležité práci. Ani v 21. století nejsou tyto principy o nic méně důležité v zápase za svobodu na místech, jako je Kuba, Bělorusko a Irák.


Právě v OBSE se Severní Amerika a Evropa setkávají, aby bojovaly za lidská práva a proti antisemitismu, protimuslimskému fanatismu a vůbec proti fanatismu jakéhokoliv druhu. Úsilí OBSE, které znamenalo mezník v boji s intolerancí, se stalo měřítkem pro snahy dalších organizací.


Stačí podívat se na zásadní práci, kterou OBSE odvedla při monitorování voleb během uplynulého roku. Na Ukrajině byli pozorovatelé OBSE nezbytní pro úspěch Oranžové revoluce. Jsme svědky toho, že desítky let monitorování voleb podle helsinských principů pomáhá nástupu demokracie a svobody v Afghánistánu, Iráku, Libanonu a mnoha dalších zemích. A rád bych zdůraznil, že Spojené státy na znamení věrnosti těmto principům přivítaly pozorovatele OBSE i při našich volbách loni v listopadu.

 


OBSE pokračuje v práci ztělesňující helsinské principy v celé řadě oblastí, které jsou i dnes důležité pro Spojené státy a Evropu. Bojujeme proti mezinárodnímu terorismu, podporujeme svobodu médií, čelíme obchodování s lidmi. A ačkoliv střední Evropa už není hlavním bitevním polem boje za svobodu, neměli bychom zapomínat, že zde stále zbývá nedokončená práce, neboť Romové a další menšiny ze všech sil usilují o respektování svých lidských práv, jak je to zaručeno v Principu VII Závěrečného aktu. Svoboda a demokracie vyžadují soustavné úsilí jedné generace za druhou ve všech našich zemích.


Dnešní práce badatelů, Československého dokumentačního střediska a mnoha dalších organizací, zúčastněných na této konferenci, má zásadní význam pro současný boj za svobodu. Disidenti a občanské skupiny na Kubě, v Bělorusku a jinde hledí na Českou republiku a vaše sousedy a hledají inspiraci a radu. Zkušenost získaná při zániku komunismu bude poučením pro zápasy za svobodu v 21. století.

Přeji hodně zdaru při jednání vaší konference a při vašem nepolevujícím úsilí o zachování odkazu helsinských principů.

 

zdroj: http://czech.prague.usembassy.gov/sp050603.html

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011