Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

"Sametová" revoluce a její důsledky

Dne 17. listopadu 1989 režim vytvořený Komunistickou stranou tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Na protest proti brutalitě zásahu vyšli lidé do ulic - začaly demonstrace a stávky v mnoha městech v Československu.
V tzv. sametové revoluci se komunisté vzdali nároku na absolutní politickou moc. Režim byl vyčerpaný a neměl sílu jít do mocenského střetu s celou společností. Obnovily se politické strany a v roce 1990 byly uspořádány první svobodné volby . Prezidentem se stal Václav Havel, který vedl i jednání s představiteli komunistické vlády. Budoucí politické strany vznikly ze sdružení stejně smýšlejících lidí organizovaných v českém Občanském fóru a slovenské Verejnosti proti násiliu .

Politickým reprezentacím českého a slovenského národa se nepodařilo najít oboustranně výhodný model soužití českého a slovenského národa. Následkem toho byl organizovaný a spořádaný rozpad společného československého státu .

Od 1. ledna 1993 tak existují samostatná Česká republika a Slovenská republika . Cílem obou se stala integrace do evropských společenství a bezpečnostních struktur. Vzájemné vztahy zůstaly  nadstandardní i díky částečnému promíšení obyvatelstva za téměř 90 let soužití.

Dne 12. března 1999 byla Česká republika přijata za člena Severoatlantické aliance . Česká republika dnes není jen formálním členem NATO nebo OSN. Její jednotky se zúčastnily či účastní misí v Iráku, Chorvatsku, Kosovu, Afghánistánu a v mnoha dalších zemích.

Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku uzavřena Dohoda o přidružení České republiky k Evropským společenstvím. V platnost vstoupila 1. února 1995. Členem Evropské unie se Česká republika stala 1. května 2004 společně s dalšími devíti státy a završila tak proces přibližování k Evropskému společenství.

V současné době je Česká republika plně demokratickým státem se stabilní politickou kulturou a rostoucí ekonomickou silou . Dostavují se pozitivní výsledky ekonomické transformace i demokratické správy státu - je patrná rostoucí tendence životní úrovně obyvatelstva. Ta se již nyní blíží některým standardům Evropské unie.

zdroj: http://www.czech.cz/cz/67005-sametova-revoluce-a-jeji-dusledky
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011