Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Třicetiletá válka - první moderní válka v dějinách

Třicetiletá válka začala jako náboženský konflikt mezi katolíky a protestanty a skončila jako boj o moc v Evropě. Podrobnosti o tomto těžkém období v historii se dozvíte dále.
V roce 1618 vypuklo v Čechách napětí mezi katolíky a protestanty a současně mezi Habsburky a českou šlechtou. Ferdinand Štýrský zdědil v roce 1617 český trůn a o dva roky později se jako Ferdinand II. Stal císařem Svaté říše římského národa německého. Do té doby byli Habsburkové nábožensky neutrální. Čechy už byly dávno protestantské, ale Ferdinand II. byl katolík a neprozřetelně Čechy nutil, aby se stali katolíky. Češi se proti němu vzbouřili.


V Praze se v roce 1619 sešly české stavy. Ferdinanda II. jako českého krále sesadily a na jeho místo zvolily protestantského Fridricha V. Falckého. Výsledkem byla série válek, které se většinou odehrávaly na území Německa, ale nakonec se po dobu 30 let dostala do války většina evropských států.

Zpočátku vyhráli většinu bitev katolíci, protože jim pomáhali a financovali je španělští Habsburkové. V roce 1625 se na stranu protestantů přidali Dánové, ale to nestačilo. Katolíci měli vynikající generály - vévodu Albrechta z Valdštejna a hraběte Johanna Tillyho. Jejich vojska bojovala tak úspěšně, že se v roce 1629 protestantští spojenci dostali do úzkých.

Po bitvě na Bílé hoře (1620) ztratil Fridrich V. Falcký nejen české země, ale i Falc. Falckým kurfiřtem se stal vévoda Maxmilián Bavorský. Boje se pak přesunuly na sever. Císařská armáda pod velením Albrechta z Valdštejna porazila Dány a táhla severním Německem. Zdálo se, že Ferdinanda II. nemůže před katolizací Německa nic zastavit. Situace se změnila v roce 1630, kdy se do války zapojil švédský protestantský král Gustav II. Adolf. Vybojoval zpět severní Německo a tvrdě porazil katolíky v bitvách u Breitenfeldu a Lützenu. Boje si vyžádaly velké oběti. Tilly padl u Rainu a Gustav II. Adolf u Lützenu.

Francouzi vstoupili do války v roce 1635, rok po porážce Švédů u Nördlingenu. Francouzský ministr kardinál Richelieu už předtím podporoval protestanty, protože byl odpůrcem ctižádostivých Habsburků. V tomto roce se německá protestantská knížata vzdala dalších bojů - porážky je přivedly na mizinu. Mnozí spojenci změnili strany a konflikt se komplikoval. Jednotlivé země měly různé cíle. Francouzi porazili španělské Habsburky a Švédové porazili rakouské Habsburky. Když se Francouzi a Švédové chystali projít Bavorskem a ohrozit Rakousko, požádal habsburský císař o uzavření příměří.

Výsledky války

Do této dlouhé války se zapojila žoldnéřská vojska i děla. Byla to nákladná a ničivá válka. Vojska plenila celé oblasti Německa a někdy změnila i bojující strany. Německo bylo v ruinách, spojené nizozemské provincie a Švýcarsko získaly nezávislost. Na druhé straně posílily pozice Francie a Švédska. Některé státy získaly další území, jiné o ně přišly. Jeden z německých států, Braniborsko-Prusko, se posílil a jeho význam dokonce vzrostl. Habsburkové ztratili moc a Svatá říše římská národa německého byla oslabena. Německo se rozdrobilo na 300 malých států. Vlády mnoha evropských států se staly sekulární, tzn., že už svým poddaným nevnucovaly určitou náboženskou víru. Vestfálský mír, který válku ukončil, byl první velkou evropskou smlouvou moderní doby.

zdroj: http://www.info-koktejl.cz/dejiny-historie/historicke-okamziky/tricetileta-valka-prvni-moderni-valka-v-dejinach/
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011