Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V období před vznikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo vysokoškolské vzdělání v tomto městě zastoupeno Fakultou technologickou. Ta byla založena 15. 4. 1969 jako součást Vysokého učení technického v Brně. Po dlouhá léta vychovávala především odborníky v oboru technologie kůže, plastů a pryže.
Projekt vzniku budoucí univerzity byl připravován v 90. letech. Tehdy byla založena Fakulta managementu a ekonomiky a Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (budoucí FMK). K úspěšnému završení snah o zřízení univerzity došlo dne 14. listopadu 2000, kdy tehdejší prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) ke dni 1. 1. 2001. Zlín se tak stal univerzitním městem, poskytujícím zájemcům vysokoškolské vzdělání v širokém spektru oborů.

Slavnostní inaugurace Univerzity Tomáše Bati a jejího prvního rektora, prof. Petra Sáhy, proběhla 16. května 2001 a zúčastnilo se jí přes 400 hostů z řad reprezentantů všech českých univerzit a vysokých škol, členů parlamentu, zástupců místní samosprávy, podnikatelů, ale i mnoho hostů ze zahraničí.

Jedním z nejváženějších hostů byl pan Tomáš Baťa Jr., dr. h. c., který velmi ocenil založení univerzity nesoucí jméno jeho otce. Pojmenováním univerzity po zakladateli moderní podoby Zlína se totiž, po mnoha letech snah komunistických vlád o vymazání jeho jména z historie, dostalo Tomáši Baťovi zasloužené pocty za jeho přínos pro město Zlín a jeho obyvatele, a také pro celou zemi a její ekonomiku.

V lednu roku 2002 se univerzita rozrostla o třetí fakultu, Fakultu multimediálních komunikací, jež je unikátním pracovištěm svého druhu v ČR nabízejícím studijní programy Mediální a komunikační studia a Výtvarná umění. Od 1. 1. 2006 je v provozu čtvrtá fakulta s názvem Fakulta aplikované informatiky, od 1. 1. 2007 pátá fakulta s názvem Fakulta humanitních studií a od 1.9.2009 šestá fakulta s názvem Fakulta logistiky a krizového řízení. Na UTB nyní studuje 13 000 studentů.

 

zdroj: http://web.utb.cz/?id=0_0_1_3_0&iid=0&lang=cs&type=0

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011