Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Věci veřejné

Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. Hlas občana je ten nejdůležitější; k tomuto přesvědčení nás vedou několikaleté zkušenosti v komunální politice v Praze 1 a Praze 5.
Věříme, že by lidé měli mít v rukou nástroj na ovlivňování politiky. Názor občanů je důležitý, proto jsme pro další rozvoj přímé demokracie v České republice. Na našich stránkách www.veciverejne.cz mohou všichni občané hlasovat o aktuálních otázkách a problémech, které naši zemi trápí. Výsledky se následně promítají v politickém programu Věcí veřejných. Není pro nás tedy jen omílanou frází, že náš volební program vychází ze spolupráce s občany – a samozřejmě s odborníky na danou problematiku.

V kontaktu s našimi voliči jsme denně. Jejich názoru si vážíme a nevnímáme občany jen jako pouhé nositele hlasu. Aktivně prosazujeme změnu stávajících politických poměrů v České republice, zejména prostřednictvím rozšíření přímé demokracie. Ve své víře v občana vycházíme z humanistických hodnot první republiky a sdílíme názor našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, že demokracie je především hovorem mezi rovnými.

Identitu naší strany tak odvozujeme spíše z věcného přístupu k jednotlivým problémům než z jasné příslušnosti k levici či pravici. Obecně vzato se v politickém spektru nacházíme na pravém středu.

Odlišujeme se nejvíce v tom, že naše strana klade na své kandidáty vysoké morální požadavky. Už několikrát jsme prokázali svou schopnost zbavit funkce jedince, kteří tyto požadavky nesplňovali, nebo nechtěli splňovat. Všichni aktivní politici naší strany podepisují etický kodex, ve kterém například potvrzují, že nebyli členy ani spolupracovníky StB, nejsou a nebyli obžalováni či odsouzeni za úmyslný trestný čin apod.

Lišíme se také v tom, že sami iniciativně pomáháme občanům. Zatím jsme otevřeli první občanskou poradnu v Praze a brzy přibudou další. Své problémy můžete konzultovat s našimi zástupci přímo v našem sídle. Občanům nicméně pomáháme i na zelené lince, některým našim členům můžete volat jednotlivě.


Naše jednání stavíme na třech základních pilířích:

 • ODBORNOST – aktivní, otevřené a věcné hledání řešení problémů, které občany tíží nejvíce, a to ve spolupráci s odborníky pro danou oblast.
 • INICIATIVA – nabídka nových cest k zapojení občanů do veřejných diskuzí. Víra v to, že občan podílející se na věcech veřejných je znakem dobře fungující společnosti.
 • SLUŠNOST – dodržování slibů. Garance prosazování většinového názoru voličů. Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany.

Naše vize

Chceme prosadit prvky přímé demokracie a tím přiblížit politiku občanům. Požadujeme posílení demokratických prvků jednak v oblasti voleb (přímo volený prezident, hejtmané a starostové), ale také ústavním ukotvením referenda. Rovněž jsme pro vytvoření zákona o krajském referendu a pro změnu stávajícího zákona o místním referendu, v němž navrhujeme usnadnění podmínek pro iniciování i přijetí referenda. Zároveň požadujeme, aby alespoň proběhla diskuze o tom, zda by měli být voleni i někteří další zástupci – osoby působící ve veřejném zájmu – například policejní prezident, soudci, státní zástupci nebo ombudsman.

 • Přímá volba zástupců zvýší roli občana ve veřejných záležitostech i legitimitu volených úřadů.
 • Dojde k otevření a zprůhlednění fungování systému – přímá volba zamezí neprůhlednému lobbingu a politické korupci, která je s obsazováním nejvyšších úřadů v současnosti spojená.
 • Lidé se začnou více zajímat o politiku a záležitosti, které se jich osobně týkají. Jejich rozhodnutí, která vyplynou z referend, budou mít pro politiky závaznou formu.
 • Snížení kvóra z 35% na 25% bude jednak motivovat občany k účasti na rozhodovacím procesu, ale také se předejde tomu, aby množství referend bylo prohlášených za neplatné kvůli nedodržení stanovené 35% účasti voličů.
 • Zasadíme se rovněž o to, aby místní a krajská referenda mohla být iniciována a zrealizována na popud 35% zastupitelů, namísto dosavadních 50%. To přinese možnost hlasovat o otázkách, které nebudou politicky výhodné jen pro stávající koalice.
 • Chceme snížit výši procenta oprávněných osob, které mohou přípravnému výboru podat návrh na konání referenda prostřednictvím petice.

Naše strana chce jít příkladem a stavět na zmíněných demokratických principech, proto:

 • Zavedli jsme volbu předsedy strany registrovanými příznivci.
 • Vytvoříme systém vnitrostranických referend. Naši voliči a příznivci tak budou moci rozhodovat o některých zásadních politických tématech.
 • Naší vizí je převést hlasování o otázkách, jež se občana bezprostředně dotýkají do, pokud možno, co nejjednodušší formy. Tím je hlasování pomocí počítače a elektronické sítě, ze kterého plynou tyto výhody:
 • Občan ztrácí při hlasování minimum času – maximálně několik minut. Hlasuje z pohodlí domova.
 • Náklady na referenda prováděná prostřednictvím počítačové sítě budou podstatně nižší, než nynější náklady na jakékoliv volby či referenda.
 • Občan bude prostřednictvím počítačové sítě dostatečně a objektivně informován o pozitivních i negativních aspektech návrhu, o kterém je hlasování vedeno.
 • Občané, kteří nemají přístup k technologiím umožňujícím hlasovat navrženým způsobem, budou mít možnost hlasovat jako doposud. Hlasování tak bude kombinovat obě metody - podle toho, která je danému voliči příjemnější anebo je pro něj výhodnější.

Historie strany

 Věci veřejné  vznikly v roce 2001 jako strana občanů, kteří chtějí řešit problémy v Praze 1, zejména takové, které dlouhodobě  radnice neřešila. V roce 2002 získaly VV jeden mandát v zastupitelstvu MČ Praha 1 a působily v opozici v MČ Praha 1. Ve své  práci pomáhaly především občanům v každodenním řešení  jejich problémů ve styku s radnicí – a to především při řešení problémů s hlukem, sociálními a právními problémy, deregulací. Zároveň prostřednictvím svého zvoleného zastupitele předkládaly návrhy usnesení ke zlepšení  fungování MČ Praha 1. Mnoho vyřešených kauz a úspěchů  v pomoci občanům Prahy 1 inspirovalo občany z jiných míst, kteří hledali recept na prosazování zájmů obyvatel. Tak vznikly v roce 2005 a 2006 místní buňky Věcí veřejných v Praze 7, Černošicích a Kostelci nad Orlicí. V současné době jsou místní organizace již ve všech krajích a stále se rozrůstají.

Volby v roce 2006 přinesly Věcem veřejným ocenění práce v podobě volebního výsledku, kdy v Praze 1 získaly 22% hlasů a staly se druhou nejúspěšnější stranou. Oproti vůli občanů však na "jedničce" vznikla koalice bez Věcí veřejných mezi ODS a stranami, které  se pohybovaly na hranici volitelnosti (ED, ČSSD). Ačkoli buňky Věcí  veřejných v Černoších a Kostelci vznikly nedlouho před volbami, získaly v místních zastupitelstvech čtyři, resp. dva mandáty. V roce 2008 vznikla buňka Věcí veřejných také v Praze 5. Aktivně vede boj za očištění politiky od korupčních praktik.

V roce 2008 se Věci veřejné účastnily voleb do Senátu, kde jejich dva kandidáti ve velmi silných pražských okrscích Praha 1 a Praha 5 sice nebyli zvoleni, ale obsadili přední místa. Věci veřejné postavily i kandidátku do Evropského parlamentu a získaly 2,40 % hlasů, což  byl nejlepší výsledek ze všech neparlamentních stran. Věci veřejné  svým výsledkem předčily i parlamentní Stranu zelených. V současné době VV usilují o zvolení do Poslanecké  sněmovny ČR. Stranu vede do voleb nový předseda Radek John, který byl zvolen v historicky první přímé internetové  volbě v ČR. Kandidátky v jednotlivých krajích sestavily VV s podporou SNK ED a ALTERNATIVY.

Věci veřejné  v minulosti podpořily i významné osobnosti, například spisovatel Ludvík Vaculík, hokejista Martin Ručinský, zpěvačka Jana Koubková, herec Saša Rašilov nebo spisovatel Ivan Kraus.

 

zdroj: http://www.veciverejne.cz/o-nas.html

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011