Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Ev­rop­ského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Na VŠE studuje v současné době více než 19 000 studentů. Zájem o studium každoročně výrazně převyšuje kapacitu školy. Například v roce 2009 podalo přihlášku do bakalářského studijního programu 11 054 uchazečů více než 16 tisíc přihlášek (zájemci se mohou hlásit na více fakult); v 6 012 případech bylo rozhodnuto o přijetí ke studiu.


 Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 20. 9. 2013 právo využívat certifikát „ECTS label“ a certifikát „DS label“ za udílení dodatku k diplomu v anglickém jazyce všem absolventům. Oba certifikáty potvrzují, že VŠE v Praze je důvěryhodným partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce. V roce 2008 i 2009 získala škola ocenění "1st Business School in Eastern European Zone" v rámci projektu Eduniversal awards.

Čestný titul VŠE "doktor honoris causa" převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.


Výuku zabezpečuje více než 700 kvalifikovaných akademických pracovníků (z toho 83 profesorů a 154 docentů) a řada externistů z praxe. Kromě odborných předmětů je velký důraz kladen také na studium cizích jazyků. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny, čínštiny a arabštiny.

VŠE poskytuje studentům kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Specializovaná knihovna školy obsahuje přes 480 tisíc knih a téměř 600 titulů periodik. Studenti mohou v areálu VŠE využívat až 1 000 počítačů a bezdrátového internetového připojení. Pro mimopražské studenty je na kolejích připraveno téměř 5 000 lůžek. Od roku 2007 působí na VŠE Středisko handicapovaných studentů.

 Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, která byla uvedena do provozu v prosinci 2009. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. V objektu kolejí je umístěno fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy.


VŠE podporuje také rozličné zájmové aktivity studentů. Na škole působí pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub, divadelní soubor a dva studentské časopisy. Zastoupeny jsou i mezinárodní studentské organizace a řada dalších zájmových sdružení.

VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola spolupracuje s více než 130 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno cca 500 studentů ročně a ještě vyšší počet zahraničních studentů je přijímán do cizojazyčných studijních programů.  VŠE je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS a PIM.  


Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií.

zdroj:

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011