Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Rožmberkové patřili mezi nejvýznamnější, nejstarobylejší, nejurozenější a nejvlivnější české šlechtické rody, jejichž členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora, a tak se často velmi výrazně zapsali do dějin českého státu. Znakem tohoto rodu byla červená pětilistá růže na stříbrném poli, se kterou se dodnes setkáváme ve značné části jižních Čech, jejichž tvář ovlivnili značnou měrou právě Rožmberkové.
Básník a novinář Oldřich Mikulášek se narodil v Přerově. V mládí po absolvování obchodní školy prošel mnoha povoláními. Teprve od r. 1937 působil jako redaktor a publicista, např. v Lidových novinách, Svobodných novinách, v Československém rozhlasu, v Hostu do domu. Od r. 1965 se věnoval pouze literatuře. Zemřel v Brně.
Pro někoho frajer, pro druhého hrubián. Bezesporu ovšem jeden z nejlepších šéfkuchařů na světě.
Život sedmnáctileté Veronicy Miller se radikálně změnil, když se její rodiče rozvedli a otec se odstěhoval do Wilmingtonu. I po třech letech je stále rozzlobená na své rodiče, obzvláště na svého otce... dokud její matka nerozhodne, že Veronica u něj ve Wilmingtonu stráví léto. Příběh vyprávějící o lásce na mnoho způsobů - o vztahu k rodičům, první lásce a dětech je natočený podle knižní předlohy od Nicolase Sparkse.
U této online hry se vydáte do spletitého bludiště plného bublin, které budete mít za úkol posbírat. Na sbírání však budete mít pouze omezený časový limit a hlavně se budete muset vyhýbat červeným překážkám, které vám budou ubírat životy. U hry Touch the bubbles 3 nechybí spousta bonusových ocenění za vaši sběratelskou práci, jenž budete muset provádět hbitě a precizně, aby jste dosáhli co nejvyššího skóre.
Slávu zakladatele řecké vědy, zvláště matematiky, lze přiznat stejným právem jak Miléťanům, tak Pythagorovi. Tento matematik, astronom a filosof se narodil na ostrově Samos a žil v období mezi rokem 580 a 500 př. n. l. Po dlouhých letech putování, které ho prý podle antických pramenů zavedlo i do Egypta a Orientu - leccos v jeho učení to potvrzuje-, se stal učitelem a zakladatelem náboženského řádu v Krotónu, dnešním Cotrone v jižní Itálii.
Posledni komentare
20.07.2012 21:19:45: Simply had to express I am delighted I stumbled on the website page. Also visit my homepage ; web
Televize v Čechách začala pravidelně vysílat 25. února 1954. Večerníček se začal „klubat“ na svět již v roce 1963 pod jménem Stříbrné zrcátko, což byly nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou stopáží . Velmi populární se stal např. Robot Emílek. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až 2. ledna 1965 a první pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla a Štěpánky Haničincové.
Země je třetí planeta sluneční soustavy, která je největší terestrickou planetou v soustavě a jediným planetárním tělesem, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou. Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, Tellus či řecký název Gaia.
Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Semper stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. Architektura staveb pro něj představovala centrální druh umělecké tvorby, užitné umění pak další druhy. Za podstatu architektury považoval princip tektoniky a tradiční symboliku forem, která teprve otevírá cestu dalšímu vývoji.
V 50.letech 20.století vzniká v Jihlavě Pedagogický institut a úspěšně se rozvíjí. Po několika letech činnosti však v Jihlavě končí, po zrušení kraje Jihlava v roce 1960 je v následujícím období postupně převeden do Brna. Do uvolněné budovy po Pedagogickém institutu detašuje Vysoká škola zemědělská v Brně své 1.ročníky a stále se rozšiřující výuka zde probíhá několik desítek let – až do roku 1994. V roce 1994 se rozhodnutím rektora Vysoké školy zemědělské v Brně ruší detašované pracoviště v Jihlavě a po několika desetiletích působnosti (už i s vizí vzniku Ekotechnické fakulty v Jihlavě) se opět stěhuje do Brna. Na uvolněnou rozsáhlou budovu je vázán vznik Vyšší odborné školy Jihlava (1994).
Posledni komentare
26.07.2012 06:12:28: I benefit from checking your site. Thanks a ton! Look at my web page fireplace surround ideas
1  
2  
3  
4  
..  
10  
20  
..  
50  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011