Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

V historii parlamentů Československé a České republiky byl rozpočtový výbor zřízen už v r. 1919. Jeho hlavní agendou bylo projednávání rozpočtových a finančních záležitostí. Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938. Po válce byl v Prozatímním Národním shromáždění rovněž ustaven, v  Národním shromáždění poté fungoval jako výbor rozpočtový a hospodářský. Po federalizaci byl v České národní radě ustaven výbor pro plán a rozpočet, po Listopadu 1989 změněn na výbor rozpočtový a kontrolní, posléze na rozpočtový výbor.
Po bitvě u Moháče roku 1526, v níž zahynul český a uherský král Ludvík Jagelonský, se Osmanské říši otevřela cesta do střední Evropy. Turci poté vyplenili Uhry, dobyli Budín a zastavili se až v Ostřihomi. Od té doby přechází hlavní část bojů na Habsburky a jejich državy včetně Moravy.
ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 190 Kb) a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.
Španělé záviděli Portugalcům jejich úspěchy při dobývání západního pobřeží Afriky. Snažili se proto získat z nich něco státem podporovaným pirátstvím. Španělský stát neměl v 15. století prostředky na nákladné výpravy, jaké uskutečňovali Portugalci. Královská pokladna byla vyčerpaná po vyhraném boji proti Arabům na Pyrenejském poloostrově. Předstih Portugalců v pronikání do nových oblastí a stavění lodí byl veliký.
Prvním nástrojem makroekonomického řízení je fiskální politika, ta spočívá ve stanovení úrovní zdanění a výdajů k ovlivnění makroekonomické výkonnosti. Nejprve se budeme zabývat vládními výdaji na statky a služby: na nákupy tanků a tužek, na výstavbu přehrad a silnic, na platy soudců, policistů a armádních generálů atd.
Posledni komentare
15.03.2015 12:48:56: články o politice a politicích s humánním aspektem: http://wertyzreport.com/rubrika/politika
12.05.2014 11:35:52: Dobrý den, dokážete mi prosím odpovědět na otázku: Posouzení úspěšnosti fiskální a monetární politik...
Rok 2002 přinesl do fungování Evropské unie nový a významný prohlubující integrační prvek - společnou měnu euro. Stejně jako při vzniku prvních společných evropských orgánů byl projekt jedné evropské měny spojován s obavami i nadějemi.
Pocházel z Opočna, avšak svoje dětství a mládí prožil v Dobrušce (1872 - 1889), kde se také vyučil sedlářem a řemenářem. Malířství studoval v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti.
Josef Škvorecký je světově uznávaný spisovatel, překladatel a také vydavatel. Narodil 27. září roku 1924 v Náchodě. Po dokončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil do pražského Státního nakladatelství krásné hudby, literatury a umění, kde pak působil jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura.
Představte si, že začínáte se symbolickým finančním obnosem 100 dolarů a musíte si našetřit na luxusní dům za 10000. Jedinou vaší příležitostí je kupovat levné domy a následně se je pokusit prodávat za přiměřeně vyšší ceny. Dosáhnete na vysněnou rezidenci za méně než 10 let? ;) Hra má opravdu spád, takže se vám velké váhání vážně nevyplatí. Svět finančnictví totiž potřebuje obchodníky, kteří se dovedou rozhodovat během okamžiku! Realitní makléř je opravdovou lahůdkou pro všechny online hráče, tak neváhejte a vzhůru do obchodování!
Básník, spisovatel, novinář a překladatel se narodil 23. září roku 1901 v Praze. Po nedokončeném studiu na gymnáziu začal ve dvacátých letech pracovat v několika redakcích a nakladatelstvích.
1  
..  
10  
..  
17  
18  
19  
20  
21  
..  
30  
40  
..  
50  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011