Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Český jazyk

Jak rozšířit slovní zásobu?

Rozšíření slovní zásoby nemusí se vždy tykat cizího jazyku. Velmi často dotaz ohledně slovní zásoby se týká právě češtiny. Lidí si začínají uvědomovat, jak je jejich řeš chudá. Bohatá slovní zásoba jak v mateřštině, tak i v cizím jazyce pomáhá se vyjadřovat přesněji, čím se zvyšuje efektivita rozhovoru, neztrácí se čas objasněním pojmů, které neznáte.
Slovní zásoba v češtině

Nejlepší cestou jak si rozšířit slovní zásobu je hodně číst. A ne ledaco. Dobrou volbou je klasická literatura. Nemusí vás mást to, že se v knihách dob minulých se používají slova, která v moderním slovníku se moc často nevyskytují. Četba se musí stát zvykem. V žádném případě neplatí, že slovní zásobu se dá zvětšit tím, že dva měsíce budete hodně číst. Proces obohacovaní slovní zásoby je dlouhodobý a vyžaduje byť minimální úsilí. Chcete-li něco mít, musíte za to něco také dát. Tím "něco" se myslí váš čas a trpělivost.

Slovní zásoba v cizím jazyce

Slovní zásobu se dá zvětšit tím, že se budete učit nová slova. Dělat se to dá samozřejmě různými způsoby. Obvykle záleží na tom, chcete-li rozšířit pasivní slovní zásobu nebo aktivní. Jestli hlavním cílem je co nejvíce rozumět psanému textu a mluvené řeči, pak jednou z efektivních metod je číst texty v originálu a dívat se do slovníků pro neznámá slova. Hodně napomůže čtení nahlas. V případě, že vám chybí slovíčka při mluvení, musíte se učit nová slova a ihned s příklady, kde a jak se používají. Řešení je obecně jednoduché: musíte dělat to, v čem potřebujete se zdokonalit. Platí také pravidlo, že bohatá pasivní slovní zásoba hodně pomůže při rozhovoru: budete dobře rozumět tomu, s kým právě hovoříte.

Další dobrou metodou je učit se nazpaměť verše, písně, citáty, přísloví atd. Je také možné se učit i obyčejnou prózu, ale za předpokladu, že kromě toho, že textu budete dokonale rozumět, bude se vám i něčím líbit. Navíc, když budete umět nazpaměť verše nebo citáty, můžete si ve společnosti zasloužit titul inteligenta.

V případě, že potřebujete bohatší slovní zásobu pro určitou oblast, musíte vybírat odborné časopisy, články nebo knihy z oboru. Rychle se dostanete do seznamu nejčastějších slov a pojmů, které budete často potkávat v textech, což usnadní rychlejší zapamatování.
zdroj: http://www.lingvisto.org/cz/articles/jak_rozsirit_slovni_zasobu
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011