Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Český jazyk

Emil Frída se narodil 17. února 1853 v Lounech. Rodiče, Marie a Jan Jakub Frídovi, tu měli kupecký krám, ale brzy po Emilově narození se přestěhovali do Slaného, kde si koupili dům a zřídili nový obchod.
Narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka, studoval na akademickém gymnasiu v Praze, známém čilým vlasteneckým ruchem, a od r. 1855 na filosofické fakultě. Nenastoupil však učitelskou dráhu a věnoval se novinářské a literární činnosti. Účastnil se příprav na vydání almanachu Máj (1858) a další jeho ročníky sám redigoval. Od r. 1861 byl redaktorem Národních listů a od r. 1863 časopisu Lumír (dříve red. F. B. Mikovec), který po roce přeměnil na Zlatou Prahu.
Jan Neruda (1834-1891) "Mne osud do kolébky tvrdé dal, pak na kazajku záplatu mi přišil," tak charakterizoval výstižně Neruda svůj sociální původ.
Karolína Světlá, dívčím jménem Johanna Rottová, sestra Sofie Podlipské, se narodila roku 1830 v Praze na Starém Městě. Pocházela z měšťanské českoněmecké kupecké rodiny a byla vychovávána v duchu šosáckých mravů běžných v tehdejších patricijských kruzích. Proti takové bezduché výchově se začala brzy bouřit, posilována v touze po samostatnosti v jednání i myšlení četbou pokrokových německých a francouzských autorů. České národní uvědomění v ní vzbudil domácí učitel češtiny a pozdější její manžel Petr Mužák, jehož rodiště Světlá pod Ještědem poskytlo autorce pseudonym.
Josef Škvorecký je světově uznávaný spisovatel, překladatel a také vydavatel. Narodil 27. září roku 1924 v Náchodě. Po dokončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil do pražského Státního nakladatelství krásné hudby, literatury a umění, kde pak působil jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura.
Básník, spisovatel, novinář a překladatel se narodil 23. září roku 1901 v Praze. Po nedokončeném studiu na gymnáziu začal ve dvacátých letech pracovat v několika redakcích a nakladatelstvích.
Na přelomu 60. a 70.let 19.století Jsou sice májovci stále v plné tvůrci síle, ale postupně se už hlásí ke slovu skupina literátů mladších, narozených kolem roku 1850, kteří dobu bachovského absolutismu prožili jen jako děti. Jsou to především ruchovci a lumírovci.
1  
2  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011