Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Ekonomie

Fiskální politika

Prvním nástrojem makroekonomického řízení je fiskální politika, ta spočívá ve stanovení úrovní zdanění a výdajů k ovlivnění makroekonomické výkonnosti. Nejprve se budeme zabývat vládními výdaji na statky a služby: na nákupy tanků a tužek, na výstavbu přehrad a silnic, na platy soudců, policistů a armádních generálů atd.
Federální výdaje vlády jsou nástrojem, kterým vláda stanoví relativní rozsah veřejného a soukromého sektoru, tedy podíl našeho GNP (hrubém národním produktu) spotřebovávaný spíše kolektivně než soukromě. Kromě toho vládní výdaje ovlivňují i celkovou úroveň výdajů v národním hospodářství, a mohou tak ovlivnit i úroveň GNP.

Druhou polovinou fiskální politiky, vedle výdajů, je zdanění. V makroekonomii má zdanění dvě hlavní, klíčové úlohy. Tou první je, že daně omezují důchody obyvatelstva. Nastavení vyšších daní ponechá domácnostem nižší důchod na útratu, a tím omezí jejich výdaje na spotřebu, tedy sníží agregátní poptávku a skutečný GNP.

Daně rovněž pomáhají stanovovat ceny, s nimiž se firmy a jednotlivci setkávají na trzích, a tím ovlivňují jejich motivace a chování. Velmi důležitá je skupina daní ovlivňující náklady investování do kapitálových statků. Americký zákon o daňové reformě z roku 1986 obsahoval například ustanovení, které relativně zdražilo zařízení, a tím odrazovalo firmy od investování do těchto statků. V důsledku toho došlo k tomu, že investice firem i sám reálný GNP byly v období, které následovalo po zrušení daňového investičního dobropisu, relativně nižší. I mnoho dalších ustanovení daňového zákoníku má velmi významný vliv na hospodářskou aktivitu.

Následně podáme mnohem úplnější analýzu toho, jak daně a rozpočtové výdaje ovlivňují hrubý národní produkt (GNP).

zdroj: http://www.jaknapsat.cz/fiskalni-politika/

Poslední komentáře
15.03.2015 12:48:56: články o politice a politicích s humánním aspektem: http://wertyzreport.com/rubrika/politika
12.05.2014 11:35:52: Dobrý den, dokážete mi prosím odpovědět na otázku: Posouzení úspěšnosti fiskální a monetární politik...
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011