Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Říše Inků 1438 - 1535

Po jedno století vládli Inkové rozsáhlé, dobře organizované říši v Andách v Jižní Americe. Jejich říši zničili Španělé. Panovníkovi Inků se říkalo sapa inca. Inkové věřili, že je potomkem Intiho, boha Slunce, který mu propůjčil právo vládnout. I náčelník byl uctíván jako bůh. Sídelním městem bylo Cuzco, protože Inkové věřili, že bylo domovem Intiho.
V jednotlivých oblastech říše vládli z pověření panovníka šlechtičtí úředníci. Ti se starali o chod měst, dohlíželi na manufaktury a dílny, které vyráběly keramiku, textílie a ozdobné kovové předměty, i na zemědělství. Inkové neuměli psát a veškeré jejich záznamy se uchovaly na kipu ( quipú ) - což bylo provázkové písmo, jímž zaznamenávali např. informace o daních a počtu obyvatel. V době svého největšího rozmachu v roce 1525 se říše rozkládala na délce 3500 km. Města, vesnice a městečka byla spojena sítí cest. Spojení pro říši zajišťovali spolehliví běžci.
Říše Inků byla rozsáhlejší než několik evropských území spojených dohromady. Spojení zajišťovaly kamenné cesty, horské serpentiny v Andách, které tvoří páteř Jižní Ameriky.
Když se v roce 1438 stal Pachacuti panovníkem, začal rozšiřovat říši dále od Cuzca. V roce 1450 dobyl nížinu kolem jezera Titicaca a v roce 1463 vstoupil do války s kmeny Lupaků a Collů. Pod vedením jeho syna Topy porazila vojska Inků v roce 1466 sousední království Chimú. Topa pokračoval v rozšiřování říše a v roce 1471 se stal panovníkem Inků. V následujících 15 letech získal další území na jihu a později i na severu a západě.

Inkové dosáhli vysokého stupně organizace státu a vyvinuli výnosné způsoby pěstování plodin na mokřinách, stavěli mosty, cesty a města ve vysoko položených horských oblastech. To vše dokázali bez znalosti psaní. Topa Inca nechal postavit dlouhé cesty a mnoho měst. Jeho syn Huyana Capac, který byl náčelníkem od roku 1493, pokračoval v rozšiřování říše a postavil druhé hlavní město , Quito. Po jeho smrti v roce 1525 si říši rozdělili jeho synové: Huascar vládl na jihu, Atahualpa na severu. Rozdělení říše vedlo k občanské válce, která vypukla právě před příchodem Španělů v roce 1532. Za situace, kdy Inkové bojovali mezi sebou, využili Španělé jejich cesty a do roku 1535 území říše Inků obsadili.

zdroj: http://cartimmandua.blog.cz/0805/rise-inku-1438-1535
Poslední komentáře
07.07.2012 02:59:43: Incredible such a invaluable site. Here is my web blog : Lajme nga bota
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011