Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

V roce 1898 získalo Rusko pronájem sporného poloostrova Liao–tung a ruský vliv v Koreji začal brzy překonávat japonské úspěchy. Protichůdné vojenské ambice Ruska a Japonska ve vztahu ke Koreji a poloostrovu Liao–tung vedly v roce 1904 k válce. Japonci zaútočili jako první a vytvořili blokádu Port Arthuru, kde byla uzavřena ruská flotila Dálného východu. Japonská vojska postoupila do Mandžuska, kde svedla s ruskými jednotkami gigantickou bitvu u Mukdenu. Ruská baltická flotila byla na jaře roku 1905 zcela rozdrcena admirálem Heihačirem Tógóem u Cušimského průlivu
Vikingové byli podle všeho první evropané, kteří přistáli na pobřeží ameriky. Zpráva o této události se dochovala jen v severských ságách. Pozdejší archeologické nálezy vikinských předmětů na úzení kanady staré příběhy potvrzuje. První kdo spatřil nový kontinet byl roku 986 Björn Herjolfsson a jeho lidé [nejspíš Norové], který zbloudil cestou z Islandu do Grónska. Cestou se odchýlili od kurzu a několikrát spatřili neznámé břehy. Na pevninu však nevystoupili a rychle se vratili k Grónsku.
Avignon je znám především tím, že se ve 14. století stalo sídlem řady papežů a na přelomu 14. a 15. stol. tzv. vzdoropapežů. Jaké důvody k tomu vedly?
Zhruba jedenáct kilometrů na sever od Českých Budějovic se tyčí vysoko nad vltavským údolím a budějovickou pánví jeden z nejčastějších cílů turistických cest do jižních Čech – zámek Hluboká. Zakladatelem hradu, který dnešní zámek předcházel, byl nejspíš král „železný a zlatý“ Přemysl Otakar II., ale možná už jeho otec, král Václav I. První písemná zmínka o tomto hradu však pochází až z roku 1253. Tehdy se ovšem ještě nejmenoval Hluboká, ale německy Wrobech, Frohnburg, Froburg či Vroburg, jak je uváděno ve Zbraslavské kronice. Znamená to „vladařský hrad“, tedy hrad v majetku českých králů.
Důležitou roli v životě krále Jindřicha IV. hrály bezesporu ženy. Král byl známým milovníkem a se ženami jaksi souvisela záležitost zplození následníka, kterého Jindřich IV. dlouho neměl. Manželství Jindřicha a Markéty Valois bylo bezdětné. Rozhodně však nikoli Jindřichovou vinou - vždyť ten rozséval levobočky do všech stran.
Československé legie vznikaly v Rusku, Itálii a Francii v období 1. světové války z řad Čechů a Slováků, kteří žili v zahraničí nebo přeběhli v průběhu války na druhou stranu fronty. V zahraničí tvořili samostatné jednotky, bojující za svoji samostatnost na straně Dohody.
Většina mužů, kteří vstoupili do československých legií, prošla výcvikem v rakousko-uherské armádě. Když se ocitli na druhé straně fronty (po zběhnutí nebo zajetí), byli umístěni do zajateckých táborů. Z těchto táborů se dobrovolně hlásili do jednotek bojujících za samostatnost Československa po boku Spojenců.
5. července 1943 začala největší tanková bitva v dějinách. U Kurska se střetli Němci s Rudou armádou.
Na podzim 1419 byl z města vypuzen poslední ostrovský probošt Bohuslav. Navrch získávaly nižší a střední vrstvy městského lidu. Faru ovládli kněží pod obojí, církevní majetek převzala městská správa. V představách bojovných revolučních kazatelů se Slaný dokonce zařadil mezi města, která jako jediná měla být spasena (Plzeň, Žatec, Louny, Slaný, Písek, Klatovy). Z okolí se hrnuly do Slaného zástupy venkovanů, které město radikalizovaly.
Renesanční zámek stojí na jihozápadní straně historického centra města. V těchto místech dříve stával panský dvorec, později přestavěný na kamenný hrádek, poprvé zmiňovaný roku 1374.
Královské město (originálním názvem Parsa) rozkládající se na planině Marv Dašt založil třetí perský král (nepočítáme-li uzurpátora Gaumátu), Dáreios I., pravděpodobně kolem roku 509 př.n.l. Byl to právě on, kdo zreorganizoval celou perskou říši, rozdělil ji na 20 satrapií a administrativu přesídlil ze starobylého města Pasargard do Sús. Persepolis se tak stala městem symbolickým a sídelním, městem, které mělo vyjádřit moc a sílu perských králů, městem, kam se rok co rok za jarního slunovratu scházeli příslušníci všech národů perské říše a vzdávali hold králi coby nejvyššímu představiteli vlády Zákona a Pravdy.
1  
2  
3  
4  
5  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011