Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Nuselské divadlo v blízkosti proslulého potoka Botiče dal postavit na vlastní náklady (1 900 000 Kč) jeho první ředitel Stanislav Langer. Autory projektu byli architekti J. Dneboský a A. Zima. Stavba byla započata v dubnu 1921 a ukončena o sedm měsíců později. Tehdy vzniklo na zděné podezdívce dřevěné divadlo, už předem pokřtěné na Tylovo. K slavnostnímu otevření ve dnech 5. - 6. listopadu byly zvoleny dvě hry J. K. Tyla: Drahomíra a známá lokální fraška se zpěvy Fidlovačka .
Oblast byla v době objevu Evropany v roce 1524 obydlena asi 5000 indiány z kmene Lenape. Objevitelem byl Giovanni da Verrazzano, italský cestovatel ve službách francouzské koruny, který místo nazval Nouvelle Angoulême. První evropskou osadu pod názvem Nieuw Amsterdam založili Nizozemci na jižním cípu Manhattanu v roce 1614 za účelem obchodu s kožešinami.
Po bitvě u Moháče roku 1526, v níž zahynul český a uherský král Ludvík Jagelonský, se Osmanské říši otevřela cesta do střední Evropy. Turci poté vyplenili Uhry, dobyli Budín a zastavili se až v Ostřihomi. Od té doby přechází hlavní část bojů na Habsburky a jejich državy včetně Moravy.
Španělé záviděli Portugalcům jejich úspěchy při dobývání západního pobřeží Afriky. Snažili se proto získat z nich něco státem podporovaným pirátstvím. Španělský stát neměl v 15. století prostředky na nákladné výpravy, jaké uskutečňovali Portugalci. Královská pokladna byla vyčerpaná po vyhraném boji proti Arabům na Pyrenejském poloostrově. Předstih Portugalců v pronikání do nových oblastí a stavění lodí byl veliký.
Gíza je egyptské město nacházející se přibližně dvacet kilometrů od centra Káhiry a správně spadá do Káhirské metropole. Je centrálním městem stejnojmenné oblasti a proslavilo se především díky tomu, že zde stojí světově zřejmě nejznámější pyramidy postavené před tisíci let – ty jsou dnes nazývány pyramidy v Gíze.
21. října 1805 v bitvě u Trafalgaru porazilo anglické válečné loďstvo vedené Horatiem Nelsonem spojenou španělsko-francouzskou válečnou flotilu. Tímto vítězstvím, v poslední velké námořní bitvě plachetnic v historii, potvrdila Británie svou námořní převahu a stala se na další století světovou námořní velmocí.
Nedaleko Českého Brodu se nachází místo, které se stalo husitům osudným. V bitvě u Lipan proti sobě stanula husitská vojska vedená Prokopem Holým a vojska panské jednoty, kde bojoval nejeden bývalý příznivec husitů. Tím nastala situace, že panská jednota znala vojenskou taktiku protivníka a používala podobné zbraně. Nepřekvapila ji ani vozová hradba, a přesila vojsk panské jednoty tak zvítězila. Prokop Holý a další husitští vůdci padli, zbytek husitů byl krutě potrestán. Bitvu připomíná expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě. Na počest bitvy, která se tu odehrála, a jako její symbol, stojí na bitevní pláni lipanská mohyla, postavená roku 1881, s mottem: "Kdož zastavíš se zde, zamysli se, kam vede nesvornost národa."
O letecké válce spojenců a jejich strategickém letectvu, útočícím na hitlerovskou říši a její zbrojní průmysl na okupovaném území, vyšly už celé knihovny. Nemalá pozornost je v této záplavě knih věnována i zničujícím úderům, provedeným v noci ze 13. na 14. února posledního válečného roku na Drážďany, zejména na jejich centrum. Vesměs se to zdůvodňuje značnými ztrátami na životech, způsobených za jedinou noc.
Založeny v roce 1796. Slatinné lázně úspěšně léčí již více než 200 let zejména pohybové ústrojí, v novodobé historii se zde lečí záněty nervů, pooperační stavy, obezita. Zkušený lékařský a lázeňský personál se věnuje pacientům i hostům vstřícně a s pochopením pro individuální problémy.
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.
1  
2  
3  
4  
5  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011