Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se křesťané snažily oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. Vedli se také spory o datum mezi Alexandrií a Římem.
Posledni komentare
04.06.2015 15:34:59: www.kosmetika-sleva.cz Oriflame cz . www.kosmetika-slevy.cz oriflame cz . www.kosmetika-registrace...
21.12.2014 19:47:39: www.oricosmetics.cz www.oriflame.cz www.ori-cosmetics.cz www.oriflame.cz www.krasa365.cz www.orifl...
Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která v r. 1573 získala všechna práva jako jiné evropské univerzity. Tato po Karlově univerzitě nejstarší vysoká škola na území České republiky zasahovala svým vlivem nejen Moravu a Slezsko, ale nejednou i země rakouské, německé, Polsko, východní Evropu a Skandinávii.
Historie vysokého školství v Pardubicích sahá svými počátky do prvních měsíců po ukončení 2. světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě a potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky.
Jednu z nepříliš početných informací týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků ve staroslovanské společnosti podává al-Mas‘údí.
Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených států amerických, první prezident, který zemřel zákeřnou rukou atentátníka. Abraham Lincoln, legendární politik, mající čestné místo v americké a světové historii jako státník a bojovník za svobodu, který se významně zasloužil o zrušení otroctví a zamezil, byť za cenu občanské války, rozpadu Unie.
Král Leónidás se stal legendou především díky své statečné smrti u Thermopyl roku 480 př. n. l., kde jen s hrstkou bojovníků dokázal vzdorovat mnohonásobné přesile. Kdo však Leonidás ve skutečnosti byl, a jaký život vedl před tím, než ho osud zavedl k Thermopylám?
V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál břetislavský hrad, sídlo přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi - jak na Starém Brně, tak kolem Horního (Zelného) trhu. Od 13. stol. přicházeli cizí kolonisté: Němci, Flandrové a Valoni, kteří se usídlili kolem Dolního náměstí (Svobody). Svoji obec vytvářeli i Židé v dolní části dnešní Masarykovy.
Eduardův otec král Jindřich VIII. (1491-1547) je velice známou historickou osobností. Není snad ani třeba připomínat jeho šest manželek, z nichž dvě poslal na popraviště, jedna zemřela, s dvěmi se rozvedl a teprve poslední, ta nejšťastnější ho přežila. Tím však výčet jeho skutků rozhodně nekončí. Většinou nebral ohled ani na rodinná pouta a posílal na popraviště své příbuzné, kteří se provinili pouze tím, že stáli prostě příliš blízko trůnu na to, aby je Jindřich VIII. mohl tolerovat. Tak skončila například stará hraběnka ze Salisbury nebo vévoda z Buckinghamu. A Jindřich VIII. měl pouze jediného syna. Také musel dlouho čekat na jeho narození. S první manželkou Kateřinou Aragonskou měl sice pět dětí, ale jediná dcera Marie přežila.
V poslední době je renesanční malíř, sochař, architekt, vynálezce a filizof Leonardo da Vinci stále více populární. Můžou za to hlavně nejrůznější fiktivní romány a jejich Hollywoodské filmové adaptace. Ale víme vůbec: Kdo to vlastně byl?
Byl posledním Lucemburkem, který vládnul v Čechách. Rozhodně šlo o velmi kontroverzního panovníka, byl mocichtivý, vypočítavý a neměl žádné skrupule. Historikové tvrdí, že byl nešťastný, protože mussel žít ve stínu staršího bratra, českého krále Václava IV., který byl špatný vládce a alkoholik k tomu.
1  
2  
3  
4  
5  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011