Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Když Muhammad II (1451-1481) dosedl ve věku jedenadvaceti let na trůn osmanských sultánů, jeho první myšlenky se obrátily ke Konstantinopoli. Hlavní město bylo vše, co zbývalo z kdysi mocné křesťanské Římské říše a jeho přítomnost uprostřed dominií silných nových vládců římských plání, byla zárodkem nebezpečí. Během prvotních pokusů politicky izolovat byzantské hlavní město, demonstroval nový sultán své diplomatické schopnosti, když podepsal smlouvy s císařovými nejdůležitějšími západními spojenci, s Uhry a s Benátčany. Přesto si byl vědom toho, že tato dočasná opatření mu zajistí manévrovací prostor pouze na omezenou dobu. Aby uštědřil konečný uder skomírajícímu zbytku Byzantské říše, musel jednat rychle. Byl tak zaměstnán svým projektem, že, podle současného řeckého historika Michaela Dukase, jím byla jeho mysl naplněna dnem i nocí. Úspěšná expedice proti jeho nepříteli karamanijskému emírovi Ibrahimovi poněkud pozdržela jeho plány. Zpět ve svém hlavním městě Hadrianopoli byl v květnu 1451 a zde uvedl do pohybu svůj velký projekt.
Na východním pobřeží Středozemního moře ležela Palestina, kde na počátku našeho letopočtu žil a působil Ježíš Kristus. Již v 7. století se Palestina stala součástí arabské říše. Arabové dovolovali křesťanům navštěvovat Jerulazém - město kde se nachází Boží hrob. V polovině 11. století se v Malé Asii a na blízkém východě objevili bojovníci Turci.
Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a začátkem novověku. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západo římské říše a objevením Ameriky roku 1492.
Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka. Pojmenovíní Keltové vzniklo v Řecku a pojmenování Galové v Římě.
Franská říše byl státní útvar, rozléhajícím se na dnešní Belgii,Nizozemsku,Francie a Německa. Franská říše vznikla ke konci 5.stol. A zanikla v polovině 9. stol., na území řeky Rýna. Za zakladatele Franské říše se považuje Chlodvík
Posledni komentare
07.07.2012 04:39:23: Cool web page you've right here. Feel free to visit my webpage ... Showbiz&Lifestyle
1  
2  
3  
4  
5  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011