Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Český jazyk

Básník a novinář Oldřich Mikulášek se narodil v Přerově. V mládí po absolvování obchodní školy prošel mnoha povoláními. Teprve od r. 1937 působil jako redaktor a publicista, např. v Lidových novinách, Svobodných novinách, v Československém rozhlasu, v Hostu do domu. Od r. 1965 se věnoval pouze literatuře. Zemřel v Brně.
Kafkovo literární dílo obsahuje kratší povídkové prózy, z toho množství fragmentů, tři nedokončené romány, deníky a korespondenci. Jen menší část svého díla vzal Kafka na milost a dal souhlas k jeho vydání za svého života. Publikoval jen na naléhání přátel a málo. Před smrtí mnoho rukopisů spálil, o všem, co nebylo v jeho dosahu, přikázal, aby se to zničilo. Posmrtné vydáni jeho spisů vycházelo péčí jeho přítele Maxe Brod v berlínském nakladatelství Schockenově a potom v pražském nakladatelství Mercy; později v podobě velmi rozšířené o nové nálezy a dešifrované zlomky v newyorském nakladatelství Schockenově a souběžně v nakladatelství S. Fischer ve Frankfurtu n. M.
V dnešním pokračování cyklu Čeština, jak ji neznáte se naše belgická spolupracovnice Michaela Swinkels - Nováková zamýšlí nad celou řadou přísloví a ta česká porovnává s příslovími z celého světa.
Tento článek je určen těm, kteří mají touhu vyniknout v psaném projevu a nevědí jak na to.
Především musíte umět psát. Mladším adeptům doporučuji první až třetí ročník základní školy, starším potom samovýuku za pomoci svých ratolestí a pokud jste starší a movitější, stačí vám, abyste si někoho najali a je po ptákách. On nebo ona to za vás zmáknou a možná vás dovedou k Pulitzerově, Nobelově nebo jiné ceně.
Byl synem sedláka. Jeho druhá žena Marie Kostohryzová (* 1931) je výtvarnicí. Kostohryz studoval na reálce v Praze (maturoval 1927) a na FF UK filozofii, češtinu a francouzštinu. Absolvoval 1934 státními zkouškami pro vyučování na středních školách a odjel na stipendium do Itálie s povinností učit (učil češtinu v Ústavu pro východní Evropu v Římě a 1936 současně i v Orientálním ústavu v Neapoli).
Rozšíření slovní zásoby nemusí se vždy tykat cizího jazyku. Velmi často dotaz ohledně slovní zásoby se týká právě češtiny. Lidí si začínají uvědomovat, jak je jejich řeš chudá. Bohatá slovní zásoba jak v mateřštině, tak i v cizím jazyce pomáhá se vyjadřovat přesněji, čím se zvyšuje efektivita rozhovoru, neztrácí se čas objasněním pojmů, které neznáte.
Básník generačně nejbližší Sv. Čechovi se narodil 27. října 1845 ve Zbirohu v rodině zednického mistra. V Praze studoval na akademickém gymnasiu, na němž se spřátelil s Jaromírem Čelakovským a svobodomyslným hrabětem Václavem Kounicem. Rodiče si přáli mít syna knězem, ale Sládek šel studovat přírodní vědy a matematiku.
Syn národně uvědomělého hospodářského správce, nadšeného vlastence a ctitele Kollárovy D Slávy dcery se narodil 21. února 1846 v Ostředku u Benešova. Rodina se často stěhovala, ale básníkovy vzpomínky se nejčastěji vracely k pobytu v Litni u Berouna a ve Vraném u Slaného. Gymnasium začal studovat v Litoměřicích a dokončil je v Praze.
Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová, se narodila v Praze 18. listopadu 1847 v řemeslnické rodině. Po otcově smrti se rodina přestěhovala do Plzně, odkud se krásnohorská po sedmi letech vrátila opět do Prahy. Od mládí trpěla revmatickou chorobou, která jí v posledních letech života velmi ztěžovala literární činnost.
Narodil se 26. dubna 1841 v pražské měšťanské rodině. Otec, původem ze zchudlého francouzského šlechtického rodu, byl majitelem dřevařského velkoobchodu, matka básníkova pocházela z pražské německé židovské rodiny. Zeyer měl tedy minimální předpoklady pro životní cestu českého básníka. S českým prostředím a řečí ho seznámila česká chůva, jíž byl za její vyprávění pověstí, pohádek a bájí po celý život vděčen.
1  
2  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011