Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Ekonomie

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Prostřednictvím burzy lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje (cenné papíry,investiční certifikáty, warranty, futures aj.). Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu.
Posledni komentare
19.11.2013 10:56:30: Zajímavosti a rady do života. Tyhle stránky byste neměli minout: http://www.prakticky-zivot.cz/ smiley...
Zboží, v užším smyslu zboží vzájemně zastupitelné
(Josef Zemánek, 2007) V dnešním pohledu do světa ekonomie navážeme na lekci o dokonalých a nedokonalých trzích a zaměříme se pouze na takové typy trhů, vyznačující se téměř absolutní nedokonalostí.
V historii parlamentů Československé a České republiky byl rozpočtový výbor zřízen už v r. 1919. Jeho hlavní agendou bylo projednávání rozpočtových a finančních záležitostí. Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938. Po válce byl v Prozatímním Národním shromáždění rovněž ustaven, v  Národním shromáždění poté fungoval jako výbor rozpočtový a hospodářský. Po federalizaci byl v České národní radě ustaven výbor pro plán a rozpočet, po Listopadu 1989 změněn na výbor rozpočtový a kontrolní, posléze na rozpočtový výbor.
ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 190 Kb) a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.
Prvním nástrojem makroekonomického řízení je fiskální politika, ta spočívá ve stanovení úrovní zdanění a výdajů k ovlivnění makroekonomické výkonnosti. Nejprve se budeme zabývat vládními výdaji na statky a služby: na nákupy tanků a tužek, na výstavbu přehrad a silnic, na platy soudců, policistů a armádních generálů atd.
Posledni komentare
15.03.2015 12:48:56: články o politice a politicích s humánním aspektem: http://wertyzreport.com/rubrika/politika
12.05.2014 11:35:52: Dobrý den, dokážete mi prosím odpovědět na otázku: Posouzení úspěšnosti fiskální a monetární politik...
Rok 2002 přinesl do fungování Evropské unie nový a významný prohlubující integrační prvek - společnou měnu euro. Stejně jako při vzniku prvních společných evropských orgánů byl projekt jedné evropské měny spojován s obavami i nadějemi.
Společnost Tesco patří mezi přední maloobchodní prodejce na českém trhu. Není však „jen“ obchodníkem. Stejně jako o potřeby a přání zákazníků se v rámci CSR stará o životní prostředí, společnost, jejíž je součástí, i město, ve kterém působí. Ruku v ruce s tím jde strategie společnosti být vždy obchodem, který se přizpůsobuje konkrétnímu trhu v dané zemi, prostředí a zvykům místních zákazníků.
V podmínkách daňové legislativy České republiky se zdanění zisků vyplývajících z držby nebo prodeje cenných papírů odvíjí ve třech odlišných režimech v závislosti na skutečnosti, zda poplatník je Fyzickou osobou - nepodnikatelem, Fyzickou osobou - podnikatelem nebo Právnickou osobou. Ve všech třech uvedených případech dále bude řeč výhradně o tuzemských daňových rezidentech. Daň z příjmu je upravena Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.
Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované fyzické komodity, měny, cenné papíry a od nich odvozené indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány). Tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů, s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu.
1  
2  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011