Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Rožmberkové patřili mezi nejvýznamnější, nejstarobylejší, nejurozenější a nejvlivnější české šlechtické rody, jejichž členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora, a tak se často velmi výrazně zapsali do dějin českého státu. Znakem tohoto rodu byla červená pětilistá růže na stříbrném poli, se kterou se dodnes setkáváme ve značné části jižních Čech, jejichž tvář ovlivnili značnou měrou právě Rožmberkové.
Podle legendy objevil čaj čínský císař a léčitel Šen Nung, když mu do kotlíku s vřící vodou spadlo několik lístků z keře, pod kterým seděl. Mytologie je v tomto případě neobvykle přesná. K objevení čaje prý došlo v roce 2737 př. n.l.
Posledni komentare
29.04.2015 10:47:00: Sypané čaje, to je klasika smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
12.12.2014 09:05:22: Asijská výrobě a vše o ní. Podnikáte? Vyrábějte v Číně, je to ta největší úspora nákladů: http://ww...
07.07.2012 05:15:03: Terrific Webpage, Keep up the great work. Appreciate it. Review my web blog : cash paying surveys
Po jedno století vládli Inkové rozsáhlé, dobře organizované říši v Andách v Jižní Americe. Jejich říši zničili Španělé. Panovníkovi Inků se říkalo sapa inca. Inkové věřili, že je potomkem Intiho, boha Slunce, který mu propůjčil právo vládnout. I náčelník byl uctíván jako bůh. Sídelním městem bylo Cuzco, protože Inkové věřili, že bylo domovem Intiho.
Posledni komentare
07.07.2012 02:59:43: Incredible such a invaluable site. Here is my web blog : Lajme nga bota
V osmdesátých letech 18. století se hospodářský stav Francouzského království neustále horší. Neúroda v zemědělství přivádí krizi, jež se projevuje hladem, drahotou a vzpourami. Jediným východiskem z této situace je zdanění privilegovaných stavů. Ty se tomu ovšem brání a prohlašují, že je může zdanit pouze stavovské shromáždění celé Francie, tzv. generální stavy (šlechta, duchovenstvo a měšťanstvo), které jsou nakonec i přes obavy krále Ludvíka XVI. svolány na 5. května 1789.
Nejstarší stopy osidlování zdejší oblasti vedou ze 12. století. Do té doby byl lesnatý kraj jen řídce osídlen slovanským obyvatelstvem. Jeho centrum tvořilo hradiště Vitoraz (dnešní Altweitra na rakouském území), spojené vitorazskou stezkou s Doudlebskem. Důležitou roli sehrál později i cisterciácký klášter ve Světlé (Zwettl) a to nejen prosazováním německé kultury, ale i založením rybníka Žár (u stejnojmenné nejstarší doložené osady na Novohradsku.
Dne 10. ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem. V létě téhož roku, započaly zemní práce na úpravách stavební plochy a regulaci řeky Ohře. 10. října 1780 zavítal do prostoru budoucí pevnosti císař Josef II. aby položil základní kámen.
Je dlouhý 109,75 metru včetně zdí na levém předmostí, čistá délka je 91,37 m. Šířka mostu je 6,25 m a výška přibližně 6 metrů nad hladinou. V současné době má most sedm klenutých oblouků (šest kruhových z původní gotické stavby a jeden segmentový při levém břehu), šest kamenných pilířů a pravý břehový pilíř.
Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternberku bylo ve stavbě kostela téměř po roce opět pokračováno. Roku 1711 se v kostele už křtilo.
Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.
Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky.  Areál stojí v těsné blízkosti náměstí, v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního ostrohu nad řekou Stěnavou.
 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011