Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Historie

Kamenný most v Písku

Je dlouhý 109,75 metru včetně zdí na levém předmostí, čistá délka je 91,37 m. Šířka mostu je 6,25 m a výška přibližně 6 metrů nad hladinou. V současné době má most sedm klenutých oblouků (šest kruhových z původní gotické stavby a jeden segmentový při levém břehu), šest kamenných pilířů a pravý břehový pilíř.
Byl postaven jako součást Zlaté stezky na příkaz krále Přemysla Otakara II. královskou písecko-zvíkovskou stavební hutí, které vděčíme za mnohé významné gotické památky na území jižních Čech.

Přesná datace vzniku mostu není známa, některé zdroje ohraničují dobu vzniku mostu roky 1263 – 1265 , většina historických pramenů se ale přesné dataci mostu vyhýbá a používá opatrnější termín konce 13.století. První dochovaná písemná zmínka o mostu pochází až z roku 1348.

Na svou dobu byla stavba mostu dílem neobyčejně náročným a nákladným, jakých ve 13. století nebylo ve střední Evropě mnoho.

Za povšimnutí stojí jedna z teorií výstavby mostu, podle níž byla řeka dočasně odkloněna k levému břehu a most byl stavěn v suchém řečišti a mohly tak být vykopány pevné základy. Jim mimo jiné vděčí most za svou dlouhou existenci.

Na obou březích původně stály mostní věže, ty se však nezachovaly.Věž na levém břehu se zřítila během povodně v roce 1768. Pravobřežní věž s padacím mostem byla snesena až ve 20. letech 19. století v souvislosti s bořením městských hradeb.

V roce 1687 byl nad středním obloukem mostu vztyčen kříž a v průběhu 18.století byl most vyzdoben barokními sochami, což si vyžádalo úpravu a přístavbu původních mostních pilířů. Tři barokní sochy a sousoší Kalvárie zdobí most i v současnosti.

Nejstarší je sv. Jan Nepomucký a dva andělé, z nichž jeden drží štítek s nápisem „Čas k mluvení“ a druhý štítek s nápisem „Čas k mlčení“. Sousoší pochází z dvacátých let 18.století a je dílem neznámého autora. Podstavec se znakem města vytvořil kameník František Zeber.

Sousoší Kalvárie, jejíž postavy tvoří sochy Panny Marie, Jana a sv. Máří Magdalény, bylo zhotoveno v letech 1754 – 1757 čimelickým sochařem Janem Hammerem st. Vrcholnou postavou sousoší je Kristus na kříži, jehož korpus odlil písecký cínař Václav Hanzl v roce 1791.

Zbývající dvě sochy jsou umístěny na jižní straně a jsou dílem neznámých autorů. Sv. Anna Samotřetí s nápisem „S.ANNA, ORA PRO NOBIS 1770“ (sv. Anno, modli se za nás) s postavami Anny chovající děťátko – Panny Marie tvoří sousoší. Socha sv. Antonína Paduánského s malým Ježíškem v jedné ruce a s knihou v ruce druhé je datována do roku 1770. Na podstavci je umístěn erb krajského hejtmana.

Dnes je písecký kamenný most považován za nejstarší dochovanou stavbu tohoto druhu v Čechách.

Podle ústního podání se most původně jmenoval Jelení. Nový most byl tehdy pojmenováván podle prvního uživatele, který po něm přešel. V tomto případě to byl jelen, který ráno předešel zřejmě připraveného významného činitele státní správy.
Dnes se nejběžněji používá název „Starý most“ (v opozitu k „Novému mostu“ vyst. v 50. letech) nebo „Kamenný most“.

Stále častěji se lze setkat , zvláště v novinářské praxi, s mylným pojmenováním „Juditin most“.

zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=1620
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011