Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Humanitní vědy

Slávu zakladatele řecké vědy, zvláště matematiky, lze přiznat stejným právem jak Miléťanům, tak Pythagorovi. Tento matematik, astronom a filosof se narodil na ostrově Samos a žil v období mezi rokem 580 a 500 př. n. l. Po dlouhých letech putování, které ho prý podle antických pramenů zavedlo i do Egypta a Orientu - leccos v jeho učení to potvrzuje-, se stal učitelem a zakladatelem náboženského řádu v Krotónu, dnešním Cotrone v jižní Itálii.
Posledni komentare
20.07.2012 21:19:45: Simply had to express I am delighted I stumbled on the website page. Also visit my homepage ; web
Bůh je to nejtěžší slovo, řekl jednou Martin Buber a poukazoval tím nejen na složitost vnitřního vztahování se k Bohu, ale i na tíhu celých dějin, jež na tomto slově leží. Opisem tím vyjádřil skutečnost, že nebylo lidské společnosti, která by nějakým způsobem netahala za kabát transcendentna nebo – už zcela nepoeticky –, že religiozita v nejširším slova smyslu je antropologickou konstantou, tedy něčím, co je člověku vlastní právě jako člověku.
Počátek pozitivistického myšlení spadající do 1. poloviny 19. století je spojen s francouzským myslitelem Augustem Comtem (1798–1857), jenž je nazýván nejen otcem pozitivní filozofie, ale také otcem moderní sociologie. Comte v zásadě odmítal nadřazovat rozum nad zkušenost. Zdůrazňoval, že vědění má být pozitivní, tzn. věcné, určité, přehledné, prokazatelné, objektivní.
Tento největší ze všech filosofů se narodil v Alopece, městu v Attice, v roce 470 př.n.l. Jeho otec Sofroniskos byl sochařem a jeho matka Fainarete porodní bábou - což bylo povolání, na které Sokrates často poukazoval - přirovnávajíce ho k jeho vlastní filosofické metodě, maieutice (z řeckého „maieuo“ neboli dávající zrod).
Politická věda rozlišuje v demokratických společnostech tři hlavní typy vládních systémů, a to parlamentní, prezidentský a poloprezidentský systém. Rozdělení je založené na způsobu rozložení moci mezi orgány exekutivy, legislativy a soudnictví.
Feminismus - slovo, s kterým se váže řada mýtů. Vlastní pojmenování feminismus není v současnosti úplně správné. Vhodnější je hovořit spíše o feminismech v množném čísle. Jde totiž o velmi diverzifikovaný směr a požadavky jednotlivých proudů mohou také stát proti sobě. Jedním z nejkřiklavějších příkladů jsou anarchofeminismus a liberální feminismus. Zatímco liberální feministé/-ky usilují o rovné zastoupení žen a mužů v politických a ekonomických institucích, anarchofeministé/-ky toto pojetí odmítají a požadují úplné odstranění veškerých společenských hierarchií - tedy nejen těch založených na genderu.
Aristotelés ze Stageiry, řecký filozof, jeden z nejvýznamnějších myslitelů v dějinách filozofie, žák (a později odpůrce) Platónův, přichází na svět v roce 384 př. n. l. ve Stageiře v Thrákii (v dnešním severním Řecku) v rodině lékaře.
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011