Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Referáty

Podle Guinessovy knihy rekordů, on je známý jako největší produktivní umělce své doby. Pablo Ruiz Picasso se narodil 25.října 1881 v Malaze ve Španělsku José Ruiz y Blasco a Maria Picasso y Lopez. Být první syn sám umělec, Picasso měl lásku k umění vložený v jeho genech. Získal formativní vzdělávání již od svého otce, který byl malíř a profesor na Škole uměleckých řemesel a kurátorem v místním muzeu.
Svatováclavská koruna - klenot zhotovený ze zlata vysoké ryzosti (21 - 22 karátů), zdobený drahými kameny a perlami - je v korunovačním souboru nejstarší. Váží téměř dva a půl kilogramu, i s křížkem je vysoká 19 cm, v průměru má rovněž 19 cm a každý ze čtyř dílů čelenky měří 14,5 cm.
Sv. Vojtěch se narodil matce Střezislavě (+ 987) kolem roku 956 na slavníkovském hradě Libici. Otec Slavník (+ 981) pocházel z vedlejší větve přemyslovského rodu a zaujímal proto významné místo v družině Boleslava I. (+ 973), dotvářející právě v této době říši českých Boleslavů sahající od Čech přes Slezsko, Moravu, severozápadní Slovensko a Krakovsko až na západní Ukrajinu do povodí řek Bug a Styr.
Narodila se 16. dubna 1978 v Praze ve znamení Berana. Maturitní zkoušku složila na gymnáziu a poté odcestovala na rok za studiem angličtiny do Velké Británie. Po návratu začala studovat Vyšší odbornou školu publicistiky a mimořádný kurz oboru produkce na FAMU. Během studia docházela na praxi do televize Nova, kde zastávala funkci pomocné redaktorky ve zpravodajství, a na praxi do Českého rozhlasu.
Generál, astronom a politik Dr. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919) je další významnou postavou uherských dějin, kterou však dnes nespojujeme ani tak s touto monarchií, jako spíše s novým slovenským národem a státem Československým.
První zmínky o simulování jednání mezinárodní organizace v České republice se datují do roku 1995. Skupina nadšených vysokoškolských studentů  tehdy na Vysoké škole ekonomické  simulovala jednání Rady bezpečnosti OSN, k čemuž je inspirovalo členství České republiky ve skutečné Radě Bezpečnosti v letech 1994 -95. Ale to ještě nikdo netušil, že se dala do pohybu lavina.
Pravčická brána stojí na svém místě odnepaměti. Je výsledkem milióny let trvajícího zvětrávání v méně odolné části skalního masivu, tvořeného kvádrovými pískovci turonského stáří.
Danta Alighieriho lze zřejmě označit za nejvýznamnějšího italského básníka, který společně s Petrarcou a Boccacciem patří mezi otce italské literatury. Je zajímavé, jak v poměrně krátkém časovém odstupu vstoupily na scénu tři takto významné osobnosti, které ovlivnily další vývoj poezie a prózy na Apeninském poloostrově i v celé Evropě.
Posledni komentare
22.06.2014 19:26:51: pěkný článek,hezké stránkysmiley${1}
Jan Evangelista Purkyně se narodil 18. prosince 1787 v Libochovicích. V jedenácti odešel za vzděláním k piaristům. Ve dvaceti však z řádu odešel a živil se jako vychovatel v urozených rodinách a jeden ze zaměstnavatelů ho usměrnil k lékařství.
Móhandás Karamčand Gándhí se narodil v roce 1869 ve městě Pórbandar. Jeho rodina patřila až ke třetí kastě vaišjů, tzn. obchodníků. Otec byl ministerským předsedou v jednom z mnoha malých indických knížectví. Ve třinácti letech byl Móhandás oženěn se stejně starou dívkou Kasturbáí. V osmnácti letech se rozhodl odjet do Anglie studovat práva (matčino dovolení získal až tehdy, když slíbil, že se nedotkne vína, žen ani masa). Kvůli odjezdu do Anglie byl vyloučen kastovním tribunálem ze své kasty.
1  
2  
3  
4  
..  
10  
11  
12  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011