Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Referáty

České země postihla za vlády Václava IV., syna jednoho z největších českých panovníků historie - krále a císaře Karla IV., hospodářská deprese. V zemi řádili lapkové, po dlouhé době udeřily morové epidemie, zuřily soukromé války. Církev, která měla dohlížet na dodržování božích přikázání, se soustředila na získávání mocenských pozic a hromadění majetku. Duchovní již dlouho vykonávali funkce ve správě království a namísto peněz dostávali církevní úřad jako zaopatření. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě sílila kritika církve za odklon od původních zásad.
Chceme-li hovořit o hospodářském vývoji v českých zemích, musíme začít na samém počátku vývoje společnosti.
Při jednáních s československou vládou o úpravě postavení německé menšiny v Československu Sudetoněmecká strana postupovala podle pokynů Adolfa Hitlera s primárním cílem nedohodnout se a zvýšit tím mezinárodní napětí ve věci postavení Němců v republice.
Posledni komentare
15.03.2015 12:53:40: Svět ve válce- spousta článků: http://wertyzreport.com/rubrika/svetvevalce
V neklidné době poloviny 16. století, kdy Evropa čelila náporu Turecka i reformace, volily české stavy nového panovníka. Z několika kandidátů vybraly člena mocného rodu Ferdinanda I. Habsburského (1526 - 1564). Musel podepsat volební kapitulaci, ve které se zavázal hájit a dodržovat stavovské výsady.
Po slavném období Velké Moravy se centrum státu přesunulo na západ do Čech. Moc zde soustředil do svých rukou rod Přemyslovců, který si ji udržel více než 400 let – až do roku 1306, kdy moc po krátkém přechodném období převzali Lucemburkové.
V podstatě tři roky velkého revolučního kvasu, kdy se měnil celý právní systém a obnovovala demokracie, kdy ožívaly všechny po desítiletí potlačované svobody, kdy ohromné státní vlastnictví masivně přecházelo do privátních rukou, kdy se téměř ze dne na den objevovaly celé skupiny nových politiků, rodily se nové politické strany, probouzel se opět spolkový život a kdy jsme se - jako politici vesměs začátečníci - narychlo seznamovali s velikostí problémů, které dřímaly pod povrchem předchozích poměrů a jejichž hloubku předtím málokdo z nás dokázal přesně odhadnout.
Za svého života nebyla a tím méně v naší kulturní paměti není Božena Němcová jen spisovatelkou, tj. autorkou textů, jež na rozdíl od své (smrtelné) původkyně dosud trvají.
Působila na své bližší i širší okolí jako svobodomyslná žena nevšedního rozhledu a strmého osudu. Vším, čím žila, co tvořila a čím strádala, vyvolávala obdiv i pohoršení, soustrast i závist, bázeň i odvahu...
 (Josef Zemánek, 2007) První pravěcí předchůdci dnešního člověka se na naší planetě objevili přibližně před třemi až deseti milióny lety. Ačkoliv se již od samého počátku existence mnohými svými vlastnostmi a dovednostmi odlišovali od ostatních tvorů obývajících jejich okolí, stylem svého života se jim až nápadně podobali. Lidé byli sice inteligentnější než zvířata, dokázali spolu komunikovat a spolupracovat mnohem lépe, než tomu bylo v případě celé řady živočichů, rozvíjela se u nich složitá rodinná struktura a o několik stovek tisíc let později dokonce i smysl pro umění, stále jim však chyběla jedna vlastnost, bez níž byli odsouzeni k tvrdému životu v "jeskyni", k lovu a ke strachu, který jim naháněla dravá zvěř, zima a nedostatek potravy.
V srpnu roku 476 se vzbouřila jedna z římských armád proti císaři Romulu Augustulovi (pro jeho nezletilost za něj vládl jeho otec Orestes, římský patricij) a provolala králem Odoakera, důstojníka germánského původu. Odoaker se následně střetl s Orestem, kterého porazil. Poté nestálo nic v cestě sesazení císaře, který se tak stal posledním.
(Josef Zemánek, 2007) Zatímco v minulé lekci jsme se pokusili popsat ekonomické chování "spotřebitele" (člověka na trhu), dnes se podíváme na celou věc z druhé strany. Na mušku si vezmeme "výrobce", popřípadě prodejce, a budeme sledovat některé zákonitosti jeho ekonomického chování. Při tom si povíme něco o podstatě nákladů a dále se pak podíváme na to, co vše se skrývá pod pojmem nabídka.
1  
..  
9  
10  
11  
12  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011