Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Referáty

Také T. Štítný. – Pocházel z jihočeské zemanské rodiny, patřila mu tvrz Štítné u Žirovnice. V mládí (mezi lety 1348–55) studoval na artistické fakultě pražské univerzity, ale ještě než dosáhl akademické hodnosti, vrátil se do jižních Čech. Pod vlivem reformních kazatelů, zvláště mravně přísného Milíče z Kroměříže, začal svou vlastní literární a překladatelskou činnost: obracel se k malému kroužku svých nejbližších (dětem a sousedům), aby posílil jejich mravnost i víru a prohloubil náboženský život. R. 1381 přesídlil natrvalo do Prahy, aby se mohl literární tvorbě plně věnovat.
Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně. Maturoval na gymnáziu v Hradci Králové. Od roku 1831 studoval na pražské universitě. Jako student si přivydělával přepisováním archivních materiálů pro Františka Palackého s nímž se spřátelil. Po skončení právnického studia pracoval u soudu, později v Národním muzeu.
J. V. Frič byl synem pražského advokáta a předního vlastence J. F. Friče. Fričova rodina byla jedním ze společenských středisek českých vlastenců, a tak měl Josef Václav možnost již jako chlapec poznat výkvět českého kulturního a vlasteneckého života. Ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstal, se již v době studií na akademickém gymnáziu v Praze rozhodl stát básníkem, "věštcem budoucnosti a vychovatelem lidu". Hořící touhou proslavit se prací pro vlast a přesvědčen, že je povolán k vykonání věcí velikých, byl silně ovlivněn dobovým romantismem, který se projevoval v jeho literární tvorbě i životě.
Nejslavnější dílo průkopníka českého romantismu Karla Hynka Máchy Máj, zná každý školák. Jeho děj se odehrává právě v okolí Máchova jezera. Toto místo patřilo k básníkovým nejoblíbenějším výletním cílům. Jak vypovídají jeho deníky, vypravil se sem během dvou let šestkrát.
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.
Ezop žil v 6.století před naším letopočtem. Byl to propuštěný thrácký otrok. Připisuje se mu autorství velkého množství bajek. Ty byly v průběhu staletí převyprávěny, ale jejich podstata zůstává stejná. Vždy užitečné ponaučení.
Některé z příběhů vám zde přiblížíme.
VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.
Smlouva o Evropské unii byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Maastrichtská smlouva změnila název Evropského společenství na "Evropskou unii". Zavedla rovněž nové formy spolupráce vlád členských zemí - například v oblasti obrany a v oblasti "spravedlnosti a vnitřních věcí". Přidáním této mezivládní spolupráce ke stávajícímu "systému Společenství" vytvořila Maastrichtská smlouva novou politickou a zároveň hospodářskou strukturu sestávající z tzv. "tří pilířů" - Evropskou unii (EU).
Jihoafrická republika leží na jihu Afriky a patří mezi největší africké státy. Na severu sousedí s Namibií, Botswanou a Zimbabwe, na východě s Mozambikem a Svazijskem. JAR se rozprostírá na území od rozsáhlých pouští Atlantského oceánu až po subtropické lesy na pobřeží Indického oceánu. Celková rozloha státu je 1 219 912 km2. Jihoafrická republika má tři hlavní města a to Pretorii, Kapské Město a Bloemfontein. Pretoria je sídlem prezidenta a vlády. Druhým hlavním městem je Kapské Město, kde úřadují obě komory parlamentu. Třetím je Bloemfontein, kde mají sídlo nejvyšší soudní orgány, Ústavní soud a Nejvyšší soud. Pochází z něj také slavný spisovatel J.R.R. Tolkien.
První lidé přišly do Británie z evropského kontinentu v době ledové, kdy byly ještě současné ostrovy pevně spojeny s pevninou. Neolitické osídlení zde nalézáme ze 7.tisíciletí př.n.l., doba bronzová zde proběhla asi okolo 1800 let př.n.l.. Kolem roku 450 př.n.l. se tu objevují Keltové z Evropy.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
..  
10  
11  
12  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011