Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Referáty

První světová válka byla impulsem pro inovací zbrojních systémů a vývoj nových zbraní
Počátek české historie je zahalen obláčkem tajemství. Téměř nic o našich prvních vladařích nevíme, prameny si často protiřečí a nemůžeme se na žádný z nich plně spolehnout. Jediné, co nám zbývá, je vést dohady o tom, jak se historie ve skutečnosti odehrála. Jedna z mála potvrzených domněnek je ta, že na našem území žilo pět velmi vznešených a urozených rodů - Přemyslovci, Slavníkovci, Munici, Těptici a Vršovci. A právě první dva jmenované - nejmocnější - spolu soupeřili o moc. To vyvrcholilo roku 995 v tragédii a zároveň vítězství - Slavníkovci byli na Libici na popud Přemyslovců vyvražděni a český stát byl tedy konečně sjednocen pod vládu jediného rodu - Přemyslovců.
V období před vznikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo vysokoškolské vzdělání v tomto městě zastoupeno Fakultou technologickou. Ta byla založena 15. 4. 1969 jako součást Vysokého učení technického v Brně. Po dlouhá léta vychovávala především odborníky v oboru technologie kůže, plastů a pryže.
Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.
Barokní zámek v obci Lány uprostřed křivoklátských lesů nedaleko Prahy je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky.
Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců.
Na rozsáhlém území Evropy zanechala válečné stopy třicetiletá válka. Svůj běh započala v Čechách bitvou na Bílé hoře.
Dne 17. listopadu 1989 režim vytvořený Komunistickou stranou tvrdě zasáhl proti demonstraci studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Na protest proti brutalitě zásahu vyšli lidé do ulic - začaly demonstrace a stávky v mnoha městech v Československu.
Zpočátku hrají aktivní roli obchodní podnikatelé, v první polovině 19. století pak vedoucí postavení přebírají průmysloví podnikatelé.
Po smrti Václava III., posledního mužského potomka z rodu Přemyslovců, se v čele státu vystřídalo několik králů, ale žádný z nich si nezajistil pevné postavení. Část šlechty a opatů nespokojených s vládou Jindřicha Korutanského zosnovala státní převrat. Se souhlasem císaře Jindřicha VII. krále sesadili. Císař svolil ke sňatku svého syna Jana s dosud neprovdanou sestrou posledního přemyslovského krále – Eliškou. Českým králem se tak v letech 1310 a 1346 stal Jan Lucemburský.
1  
..  
8  
9  
10  
11  
12  
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011